پنج شنبه ١٧ آذر ١٤٠١

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
مهدی امینی
استادیار گروه حقوق
03832324401-2523
mehdi.amini@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~amini
اعضای هیئت علمی گروه
مهدی امینی
استادیار گروه حقوق
03832324401-2523
mehdi.amini@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~amini
الهام حیدری
استادیار گروه حقوق
03832324401
e.heidary@yahoo.com & e.heidary@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~eheidary
سعید صفی شلمزاری
استادیار گروه حقوق
03832324401
saeedsafi1360@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~Sefi
مهدی عاشوری
استادیار گروه حقوق
03832324401
ashouri.mehdi@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~ashouri
حسن عالی پور
استادیار گروه حقوق
03832324401
https://sku.ac.ir/~Alipur
رشید قدیری
استادیار گروه حقوق
03832324401
ghadirirashid@gmail.com
https://sku.ac.ir/~ghaderi
جواد محمودی
استادیار گروه حقوق
03832324401
https://sku.ac.ir/~mahmoudi
سیر الله مرادی نوده
استادیار گروه حقوق
03832324401
https://sku.ac.ir/~smoradi
سعید مولوی وردنجانی
استادیار گروه حقوق
03832324401
https://sku.ac.ir/~smolavi
اقبال علی میرزایی
استادیار گروه حقوق
03832324401
https://sku.ac.ir/~eMirzaei
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است