یکشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٧

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
احسان شهبازی
استادیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
03832324401
eh_shabazi@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~shahbazi
اعضای هیئت علمی گروه
رودابه راوش
استادیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
https://www.sku.ac.ir/~ravash
محمد ربیعی
استادیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~mRabiee
فریبا رفیعی بروجنی
استادیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~rafiei
احسان شهبازی
استادیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
03832324401
eh_shabazi@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~shahbazi
بهروز شیران
استاد تمام گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
03834424401-7
beshiran45@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~shiran
شهرام محمدی ده چشمه
استاد تمام گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~shmohammadi
ندا میرآخورلی
استادیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~mirakhorli
سعداله هوشمند کوچی
استاد تمام گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~houshmand
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است