چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
مصطفی کرباسیون
استادیار گروه توسعه روستایی
03832324401
mostafa.karbasioun@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~karbasioun
اعضای هیئت علمی گروه
مصطفی کرباسیون
استادیار گروه توسعه روستایی
03832324401
mostafa.karbasioun@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~karbasioun
مهدی کرمی دهکردی
استادیار گروه توسعه روستایی
karami596@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~karami
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است