پنج شنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٨

به دلیل نبودن آزمایشگاه های مرجع آزمون جوش در استان، برای اولین بار آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهرکرد در نظر دارد به زودی آزمایشگاه کنترل کیفی جوش را راه اندازی کند. همچنین رایزنی های اولیه جهت ایجاد آزمایشگاه مرجع صنایع غذایی نیز انجام شده است، لذا آزمایشگاه مرکزی از علاقمندان و سرمایه گذاران دعوت می نماید در این مهم همکاری نمایند.

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است