جمعه ١٣ تیر ١٣٩٩

اخبار جدید


شنبه ٢٣ دی ١٣٩٦
هماهنگی با فعالان صنایع غذایی استان جهت راه اندازی آزمایشگاه مرجع صنایع غذایی

جهت راه اندازی آزمایشگاه مرجع استاندارد در تاریخ ۹۶/۱۰/۲۰ رایزنی های اولیه با فعالان صنایع غذایی استان انجام شد.

مدیر آزمایشگاه مرکزی
احمد کیوانی
دانشیار گروه مهندسی مواد
32324401-2148
Keyvani@sku.ac.ir & akeyvani@ut.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Keyvani
اطلاعیه ها
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است