جمعه ٤ بهمن ١٣٩٨

اخبار جدید


شنبه ٢٣ دی ١٣٩٦
هماهنگی با فعالان صنایع غذایی استان جهت راه اندازی آزمایشگاه مرجع صنایع غذایی

جهت راه اندازی آزمایشگاه مرجع استاندارد در تاریخ ۹۶/۱۰/۲۰ رایزنی های اولیه با فعالان صنایع غذایی استان انجام شد.

مدیر آزمایشگاه مرکزی
احمد کیوانی
دانشیار گروه مهندسی مواد
32324401-2148
Keyvani@sku.ac.ir & akeyvani@ut.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Keyvani
اطلاعیه ها
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است