چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨

اخبار جدیدخبرهای بیشتر

مدیر اداره انتشارات و مجلات علمی
ابراهیم بنی طالبی
دانشیار گروه علوم ورزشی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Banitalebi
اطلاعیه ها
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است