یکشنبه ١٢ تیر ١٤٠١

اخبار جدیدخبرهای بیشتر

مدیر اداره انتشارات و مجلات علمی
جعفر اسماعیلی
دانشیار گروه فیزیک
03832324401-7; 2420
jafar.esmaili@gmail.com
https://sku.ac.ir/~jesmaili
اطلاعیه ها
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است