اخبار جدیدخبرهای بیشتر

مدیر گروه کاری آموزش استان
سعید کریمی دهکردی
گروه علوم دامی
038-32320014
https://www.sku.ac.ir/~SKarimi
اطلاعیه ها
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است