چهارشنبه ٢٨ اردیبهشت ١٤٠١

اخبار جدیدخبرهای بیشتر

مدیر گروه کاری آموزش استان
سعید کریمی دهکردی
دانشیار گروه علوم دامی
038-32320014
https://sku.ac.ir/~skarimi
اطلاعیه ها
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است