دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧


عباسعلی احمدی

استادیار

باستان شناسی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن: 03832324401برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتیسوابق تحصیلی

مقالاتکتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است