یکشنبه ٣ تیر ١٣٩٧


افشین احمدی ندوشن

دانشیار

مهندسی مکانیک

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: 03832324438

ahmadi@eng.sku.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   بهینه سازی مصرف انرژی
   توربولانس
   جریان دو فازی
   تهویه مطبوع و تبرید - تاسیسات مکانیکیسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٥
   کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٦
   کارشناسی ، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٤

مقالات
International Journal
1. Afshin Ahmadi Nadooshan and Ebrahim Shirani, Interface Pressure Model for Surface Tension Force for Vof-Based Methods in Interfacial Flow , Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics
2. Arvin, H.,Tang, Y.-Q.,Ahmadi Nadooshan, A., Dynamic stability in principal parametric resonance of rotating beams: Method of multiple scales versus differential quadrature method , 2016 International Journal of Non-Linear Mechanics 85 ,pp.118
3. Daneshmand, S.,Nadooshan, A.A.,Aghanajafi, C., Evaluation of FDM rapid prototyping with ABSi material for airfoil design , 2008 Materials Science Forum 594 ,pp.249
4. Nadooshan, A.A.,Daneshmand, S.,Aghanajafi, C., Evaluation of surface finish affect on aerodynamic coefficients of wind tunnel RP models production with ABSi material , 2008 Materials Science Forum 594 ,pp.255
5. Aghanajafi, C.,Daneshmand, S.,Nadooshan, A.A., Influence of layer thickness on the design of rapid-prototyped models , 2009 Journal of Aircraft 46 (3) ,pp.981
6. Daneshmand, S.,Aghanajafi, C.,Ahmadi Nadooshan, A., The effect of chromium coating in RP technology for airfoil manufacturing , Sadhana - Academy Proceedings in Engineering Sciences 35 (5),pp.569
7. Afshin Ahmadi Nadooshan, An experimental correlation approach for predicting thermal conductivity of water-EG based nanofluids of zinc oxide ,
8. Masoud Afrand, Afshin Ahmadi Nadooshan, Mohsen Hassani, Hooman Yarmandc, M. Dahari, Predicting the viscosity of multi-walled carbon nanotubes/water nanofluid by developing an optimal artificial neural network based on experimental data , International Communications in Heat and Mass Transfer
9. Morteza Bayareh, Ahmad Hajatzadeh Pordanjani, Afshin Ahmadi Nadooshan, Kamal Shiryan Dehkordi, Numerical study of the effects of stator boundary conditions and blade geometry on the efficiency of a scraped surface heat exchanger , Applied Thermal Engineering
10. Afshin Ahmadi Nadooshan and Ebrahim Shirani, Generalization of SGIP Surface Tension Force Model in Three-Dimensional Flows and Compare to Other Models in Interfacial Flows , International Journal of Mechanical Systems Science and Engineering Volume 2 Number 1, Winter 2008
11. Afshin Ahmadi Nadooshan and Ebrahim Shirani, Numerical Simulation of a Single Air Bubble Rising in Water with Various Models of Surface Tension Force , International Journal of Mechanical Systems Science and Engineering Vol. 2, No. 1, 2008
12. Afshin Ahmadi Nadooshan, Ali Saeedi, Mojtaba Rasooli, Jahandar Izadi, and Mehdi Poursina, Calculation of Possibility for Parameter Design in Changing Central Cooling System to Revolver Cooling System for Continuous Casting Rollers , International Journal of Engineering and Applied Sciences, Volume 6, Number 3, pp174-179, 2010387
Research Journal
١٣. امیر مشرف دهکردی، افشین احمدی ندوشن, اثر پارامترهای موثر بر روی بهینه سازی سطوح گسترش یافته مبدل حرارتی هواخنک با استفاده از تئوری ساختاری , مهندسی مکانیک مدرس ایران 173-180 دوره 16- شماره 1 فروردین 1395
١٤. افشین احمدی ندوشن، شکوفه محمدی, بهبود عملکرد حرارتی پره های مستطیلی شکل سوراخ دار , مهندسی مکانیک مدرس ایران 394-404 دوره 15- شماره 12 اسفند 1394
International Conference
١٥. مرتضی بیاره*افشین احمدی ندوشن*پریسا ارماندوست, شبیه سازی جریان مغشوش در زانویی با مقطع چهارگوش و بررسی تأثیر پره های هادی درآن , ISME 2016
١٦. اکرم جهان بخشی- افشین احمدی ندوشن-سعید مختاریان, شبیه سازی عددی انتقال حرارت جابجایی جریان آرام نانوسیال در فضای بین یک کانال مربعی با صفحه تقسیم کننده ولوله مدور واقع در مرکز آن , بیست و سومین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایرانکتب و جزواتافتخارات
١. - هیات علمی منتخب آموزشی دانشگاه شهرکرد 1395پایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. داوود جعفری تحلیل آزمایشگاهی بر روی عملکرد بادگیر ها در تهویه مطبوع طبیعی 1390
٢. حامد مرتضوی آنالیز اگزرژی-اقتصادی سیکل تبرید تراکمی و سیکل تولید همزمان قدرت رانکین و تبرید تراکمی دو مرحله‌ای 1393
٣. ایوب خسروی شبیه سازی عددی جریان و انتقال حرارت جابجایی نانو سیال در لوله های خمیده با مقطع چهار وجهی 1393
٤. امیر مشرف اثر پارامترهای موثر از لحاظ ساختاری بر روی بهینه کردن نرخ انتقال حرارت در سطوح گسترش یافته یک مبدل حرارتی 1393
٥. سعیدقدسیه آنالیز عددی انتقال حرارت آرام از پره های سوراخ شده با مقطع سوراخ دایره ای 1393
٦. اکرم جهانبخشی شبیه سازی عددی انتقال حرارت جابجایی جریان آرام نانوسیال در کانال مربعی با صفحه جداکننده و لوله صلب میانی 1393
٧. سعیدقدسیه تاثیر نوع سایه بان خارجی بر روی مصرف انرژی سرمایشی و گرمایشی یک ساختمان مسکونی با شبیه سازی عددی 1394
٨. مرضیه جعفری فارسانی شبیه سازی جریان نانو سیال مغشوش در زانویی مدور 1394


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است