دوشنبه ٦ خرداد ١٣٩٨


رحیم برزگر

استادیار

علوم باغبانی

دانشکده کشاورزی

تلفن: 03832324401

Barzegar56@yahoo.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   کشت انواع سبزیهای برگی ، میوه ای و غدهای به روش هیدروپونیک
   کشت مخلوط سبزیها برای دستیابی به حداکثر بهره وری از زمین کشاورزی
   بررسی تنوع مرفولوژیکی و ژنتیکی انواع سبزهای بومی
   استفاده از تنظیم کننده ای رشد برای دستیابی به عملکرد بیشتر و بهبود کیفیت سبزیهاسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی کشاورزی، دانشگاه گیلان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٢
   کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی، دانشگاه گیلان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩١
   کارشناسی ، مهندسی کشاورزی، دانشگاه گیلان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٩

مقالاتکتب و جزواتافتخارات
١. جوان برتر در جشنواره کشوری حضرت علی اکبر ۱۳۸۸
٢. کشاورز نمونه استانی در سال ۱۳۸۷
٣. پژوهشگر برتر استان چهارمحال و بختیاری – ۱۳۸۵
٤. پژوهشگر برتر استان چهارمحال و بختیاری – ۱۳۸۴

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است