سه شنبه ٦ فروردين ١٣٩٨


محسن بت شکنان دهکردی

دانشیار

مهندسی مکانیک - جامدات

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: 03832324401برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   بررسی رفتار دینامیکی غیرخطی سازه های پیشرفته، آلیاژهای حافظه دار و مواد هوشمند، تئوریهای مرتبه بالای ورق، پوسته و سازه های ساندویچی
   تحلیل های المان محدود غیرخطیسوابق تحصیلی
   دوره تحقیقاتی، مهندسی مکانیک، ، ایتالیا ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٠
   دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٢
   کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٧
   کارشناسی ، مهندسی مکانیک، دانشگاه شهرکرد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٤

مقالاتکتب و جزواتافتخارات
١. احراز دانش آموختگی برتر از طرف بنیاد ملی نخبگان- سال 1392

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است