دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧


نسرین قرهی

استادیار

شیلات و محیط زیست

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن: 03832324423

nasrin.gharahi@nres.sku.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   زمین شیمی زیست محیطی، تغییرات آب و هوایی، عملکرد اکوسیستم و مدیریت یکپارچه باروری خاک, نظارت بر کیفیت فیزیکی خاک ,آلودگی خاک وهوا، فرسایش باد و انتشار گرد و غبار به محیط اطرافسوابق تحصیلی

مقالات
International Journal
1. N. Gharahi Ghehi, Estimation of N2O and NO emission from tropical highland forest in Rwanda , Afrika Focus 26:133-141
2. N. GharahiGhehi, C. Werner, R. Kiese, E. Van Ranst, D. Nsabimana, G. Wallin, L. Klemedtson, K. Butterbach-Bahl and P. Boeckx, Detailed regional prediction of N2O and NO emissions from tropical highland rainforest , Geoderma Regional, 2013: 2-3; 41-49
3. N. GharahiGhehi, A. Nemes, A. Verdoodt, E. Van Ranst, W. Cornelis and P. Boeckx, Nonparametric techniques for predicting soil bulk density of tropical rainforest topsoils in Rwanda , Soil Science Society of America Journal, 2012; doi:10.2136/sssaj2011.0330
4. N. GharahiGhehi, C. Werner, L. Cizungu Ntaboba, J. J. Mbonigaba Muhinda, E. Van Ranst, K. Butterbach-Bahl, R. Kiese, and P. Boeckx, Spatial variations of nitrogen trace gas emissions from tropical mountain forests in Nyungwe, Rwanda , Biogeosciences, 2012: 9; 1451 – 1463
Research Journal
5. N. GharahiGhehi, P. Boeckx, E. Van Ranst., Estimation of N2O and NO emission from tropical highland forest in Rwanda , Afrika Focus, 2013: 26; 133- 141
International Conference
٦. نسرین قرهی, الهام قهساره اردستانی, Study of Air Pollution Quality Index (AQI) in shahrekord, Iran , چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست تهران/ایران
٧. نسرین قرهی, الهام قهساره اردستانی, Land assessment of Kakolak basin in chaharmahal o bakhtiari province , دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین دانشگاه صنعتی اصفهان
٨. نسرین قرهی, الهام قهساره اردستانی, Designing Environment According to Climate Change from perspective of IPCC , دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین دانشگاه صنعتی اصفهان
9. N. GharahiGhehi, L. CizunguNtaboba , M.M. Jean Jacques , E. Van Ranst , K. Butterbach-Bahl , R. Kiese and P. Boeckx, Trace gas emissions from tropical mountain forests in Rwanda , Nitrogen and Global Change, Edinburgh international conference, 2011
10. N. GharahiGhehi,A Verdoodt, C Werner, P. Boeckx, K. Butterbach-Bahl and E. Van Ranst, Predictionof N2O emissions from tropical forest , 16 PhD Symposium on Applied Biological Sciences, 2010, Ghent
11. N. GharahiGhehi, P. Boeckx, A. Verdoodt, K. Butterbach-Bahl, R. Kiese and E. Van Ranst, Use of historical soil data from the Nyunwe forest in Rwanda to parameterize biogeochemical models for greenhouse gas emission , History and future of soil research in Congo, Rwanda and Burundi,1 December 2010, Brussels
12. N. GharahiGhehi, L. CizunguNtaboba , M.M. Jean Jacques , E. Van Ranst , K. Butterbach-Bahl , R. Kiese and P. Boeckx, Trace gas emissions from tropical mountain forests in Rwanda. , History and future of soil research in Congo, Rwanda and Burundi, 1 December 2010, Brussels
13. N. GharahiGhehi, A Verdoodt, C Werner, P. Boeckx, E. Van Ranst, and K.Butterbach-Bahl, Prediction of N2O emissions from tropical forest: a modular biosphere simulation environment (MobiLE) approach , Developing Countries facing Global Warming: a Post-Kyoto Assessment, 12-13 June, 2009, Brussels.
National Conference
١٤. قاینی ا، قرهی نسرین، هنربخش ا , مقایسه روزهای بارانی و بارش تجمعی دربارش های سبک تا سنگین مناطق خشک و نیمه خشک , دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران (1396)
١٥. قاینی ا، هنربخش ا، قرهی نسرین, اثر ارتفاع بر شاخصهای بارش در مناطق خشک و نیمه خشک استان چهارمحال و بختیاری , دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران (1396)
١٦. رستمی ع، ریاحی بختیاری ح، اسدی بروجنی ا، قرهی نسرین , بررسی و تحلیل تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تبدیل مولفه های اصلی , سازمان نقشه برداری کشور (1396)
١٧. نوروزی قلعه تکی سحر، زارع بیدکی رفعت، قرهی نسرین، زارع بیدکی ح , بهبود پارامترهای فیزیکی و مکانیکی خاک با استفاده از نانو ذرات , همایش ملی کشاورزی منابع طبیعی و دامپزشکی (1396)
١٨. قهساره اردستانی الهام، قرهی نسرین, برخی از ویژگی های مهم گیاه خارشتر , اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی (1395)
١٩. قهساره اردستانی الهام، قرهی نسرین , بررسی فلور پوشش گیاهی چندساله در مکان مرتعی گردنه شادیان در جنوب شرقی زاگرس , اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی (1395)
٢٠. نسرین قرهی, الهام قهساره اردستانی, توسعه پایدار گردشگری ایران: مفهوم، فرصت ها و چالش ها , اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزیکتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. مهدیه ایرانمنش بررسی اثر بیوچار چوبی و علفی و الگوی پوشش گیاهی ر فرسایش بادی با استفاده از تونل باد 1396
٢. مرجان طالب شمس ابادی بررسی اثر بیوچار بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک های تحت فرسایش بادی در دشت شهرکرد 1396
٣. ایمان قاینی تحلیل منطقه ای شاخص های بارندگی در مناطق خشک ونیمه خشک(مطالعه موردی در اصفهان و چهارمحال بختیاری) 1396
٤. علی اکبر رستمی تحلیل رابطه دمای سطح زمین و کاربری / پوشش اراضی با استفاده از داده های سنجش از دور(مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری 1396


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است