دوشنبه ٢٣ تیر ١٣٩٩


امیر هاشمی

استادیار

مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: 32324401-2305

hashemi.amir@eng.sku.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   تحلیل و مدلسازی ادوات نیمه هادی در حوزه سیگنال و نویز : بر اساس رفتار فیزیکی حاملهای بار درون نیمه هادیها، رفتار الکتریکی آنها مانند جریان الکتریکی بررسی و روابط ریاضی برای محاسبه کمیتهای الکتریکی ارایه می شود. تحلیل این رفتار و ارایه روابط فرم بسته از مباحث مورد تحقیق می باشد. همچنین به دلیل وجود منابع نویز درون ادوات نیمه هادی، رفتار الکتریکی آنها تحت تاثیر قرار می گیرد. محاسبه روابط ریاضی برای بیان اثر منابع نویز و چگالی طیف توان آنها، از مباحث مورد تحقیق می باشد.
   تحلیل و مدلسازی نویز فاز و جیتر در نوسان سازهای الکتریکی: به دلیل منابع نویز ادوات نیمه هادی سازنده مدارهای نوسان ساز، و نیز به دلیل عملکرد غیر خطی این مدارات، منابع نویز توسط مدار مدوله شده، مشخصه فاز خروجی نوسان سازها را تحت تاثیر قرار می دهند. این تغییرات تصادفی در حوزه زمان با نام جیتر و در حوزه فرکانس با نام نویز فاز شناخته می شوند. تحلیل و مدلسازی ریاضی نویز فاز و جیتر از مباحث مورد تحقیق می باشد.سوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩١
   کارشناسی ارشد، مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٤
   کارشناسی ، مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٢

مقالات
International Journal
1. R. Molavi, S.A. Hashemi, Comments on “A New Dual-Material Double-Gate (DMDG) Nanoscale SOI MOSFET—Two-Dimensional Analytical Modeling and Simulation" , IEEE Trans. On Nanotechnology, To be Published, DOI: :10.1109/TNANO.2014.2310738
2. S. A. Hashemi, H. Ghafoorifard, A. Abdipour, Extension of the LTV Phase Noise Model of Electrical Oscillators for the Output Harmonics , IEICE Trans. On Electronics, Vol. E95-C, No. 12, pp. 1846-1856, Dec. 2012
3. S. A. Hashemi, H. Ghafoorifard, A. Abdipour, Amplitude Noise Investigation in Electrical Oscillators Based on the LTV model , Journal of Electronics and Electrical Engineering, Vol. 18, No. 8, pp 31-36, Oct. 2012
4. S. A. Hashemi, H. Ghafoorifard, A. Abdipour,, Superposition properties of Phase Noise based on the LTV Model , Analog Integrated Circuits, Springer, Vol. 73, No. 1, pp 423-426, Oct. 2012کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. رضوان مولوی،سید امیر هاشمی، مدلسازی تحلیلی اثرات کانال کوتاه در ماسفتهای دوگیتی با گیت دو ماده ای در ابعاد نانو


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است