یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨


ایرج هاشم زاده سقرلو

دانشیار

شیلات و محیط زیست

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن: 32324423

ihashem@nres.sku.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   شناخت مهره داران و مطالعات تعیین حقابه های زیست محیطی
   ژنتیک جمعیت و بوم شناسی مولکولی (تعیین راه کارهای مطلوب در حفاظت بر پایه روش های مولکولی،کشف جرایم زیست محیطی)،
   بیوتکنولوژی مولکولی آبزیان (ژنتیک و اصلاح نژاد)
   ماهی شناسی
   ژنومیکسسوابق تحصیلی

مقالاتکتب و جزوات
١. ترجمه حمید فرحمند و ایرج هاشم زاده سقرلو، کاربرد زيست فناوري در آبزي پروري و صيد: رويکردهاي ژنتيکي، معرفی جامع اصول، روش ها و کاربرد بیوتکنولوژی مولکولی در زمینه آبزی پروری و صیادی
٢. ترجمه ایرج هاشم زاده سقرلو، کاربرد ژنتیک جمعیت در شیلات، معرفی اصول و تئوری مطالعات ژنتیک جمعیت در امور شیلات
٣. ترجمه ایرج هاشم زاده سقرلو، اصول و روش های مطالعات ژنتیکی ماهیان، معرفی اصول و روش های مطالعات ژنتیک مولکولی ماهیان و کاربردهای هر روش در امور شیلات و محیط زیست آبزیانافتخارات
١. معلم برتر آموزشی دانشگاه شهرکرد- 1393

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است