دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧


ایرج هاشم زاده سقرلو

دانشیار

شیلات و محیط زیست

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن: 32324423

ihashem@nres.sku.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   شناخت مهره داران و مطالعات تعیین حقابه های زیست محیطی
   ژنتیک جمعیت و بوم شناسی مولکولی (تعیین راه کارهای مطلوب در حفاظت بر پایه روش های مولکولی،کشف جرایم زیست محیطی)،
   ژنتیک و اصلاح نژاد
   شجره شناسی آبزیان و حیات وحش
   بوم شناسی مولکولیسوابق تحصیلی

مقالاتکتب و جزواتافتخارات
١. معلم برتر آموزشی دانشگاه شهرکرد- 1393

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است