سه شنبه ٦ فروردين ١٣٩٨


سید حسن نوربخش

استادیار

مهندسی مکانیک - جامدات

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: 038-32324430

Nourbakhsh.SH@sku.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   مکانیک ضربه
   طراحی و بهینه سازی قطعات و دستگاههای مورد استفاده در صنعت
   رفتار مکانیکی مواد
   تحلیل تنشسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه بوعلی سینا همدان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٢
   کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه بوعلی سینا همدان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٨
   کارشناسی ، مهندسی مکانیک، دانشگاه شهرکرد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٦

مقالات
International Journal
1. H. Nourbakhsh, R. Mohammadzadeh, M. Rafiee, R. Rafiee, Nonlinear Effects on Resonance Behaviour of Beams in Micro Scale , Applied Mechanics and Materials
2. A. Atrian, J. Jafari Fesharaki, S. H. Nourbakhsh, Thermo-electromechanical behavior of functionally graded piezoelectric hollow cylinder under non-axisymmetric loads , Applied Mathematics and Mechanics
3. A.H. Mahmoudi, S.H. Nourbakhsh, R. Amali, An Alternative Approach to Determine Material Characteristics Using Spherical Indentation and Neural Networks for Bulk Metals , Journal of Testing and Evaluation
4. A.H. Mahmoudi, M. Ghanbari-Matloob, S.H. Nourbakhsh, A Novel Method to Determine Material Properties and Residual Stresses Simultaneously Using Spherical Indentation , Journal of Testing and Evaluation
5. Faramarz Fereshteh-Saniee, S Hassan Nourbakhsh, S Mahmoud Pezeshki, Estimation of flow curve and friction coefficient by means of a one-step ring test using a neural network coupled with FE simulations , Journal of Mechanical Science and Technology
6. S.H. Nourbakhsh, A.A. Pasha Zanoosi, A.R. Shateri, Analytical solution for off-centered stagnation flow towards a rotating disc problem by homotopy analysis method with two auxiliary parameters , Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation
7. A. Alavi Nia, H. Omidvar, S.H. Nourbakhsh, Investigation of the effects of thread pitch and water cooling action on the mechanical strength and microstructure of friction stir processed AZ31 , Materials & Design
8. A. Alavi Nia, H. Omidvar, S.H. Nourbakhsh, Effects of an overlapping multi-pass friction stir process and rapid cooling on the mechanical properties and microstructure of AZ31 magnesium alloy , Materials & Design
Research Journal
٩. علی علوی نیا ؛ حمید امیدوار؛ سید حسن نوربخش, اثر درصد همپوشانی پاس‌ها و خنک کاری سریع در فرآیند اصطکاک اغتشاشی بر روی ریزساختار و مقاومت مکانیکی آلیاژ AZ31 , ماهنامه علمی پژوهشی تربیت مدرس
Promotion Journal
١٠. فرامرز فرشته صنیعی، سیدحسن نوربخش, بررسی تجربی و عددی استفاده از گلوگاه شیاردار به منظور صرفه جویی در مقدار جرم پلیسه و کاهش نیروی نهایی شکل دهی در فرایند آهنگری در قالب بسته , مجله علمی ترویجی فناوری ساخت و تولید
International Conference
11. A Atrian, JJ Fesharaki, SH Nourbakhsh, Temperature Effects on Non-axisymmetric Electro-mechanical Behavior of Functionally Graded Piezoelectric Hollow Cylinders , International conference toronto, canada, august 06-10, 2012
12. A.H. Mahmoudi, S.H. Nourbakhsh, A Neural Networks approach to characterize material properties using the spherical indentation tes , Procedia Engineering
National Conference
١٣. فرامرز فرشته صنیعی، سید حسن نوربخش, مطالعه تجربی و عددی قواعد مختلف طراحی پلیسه در آهنگری قالب بسته، هیجدهمین همایش سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران , هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک . دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شریف . 1389کتب و جزواتافتخارات
١. دانش آموخته رتبه اول دوره دکتری- 1393
٢. دانش آموخته رتبه اول دوره کارشناسی- 1388
٣. ساخت دستگاه بادام پوست کن مخصوص بادامها با پوست شکننده با استفاده از نیروی گریز از مرکز ،مورد تایید سازمان جهاد کشاورزی، شماره ثبت 68245پایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. امین محمدی تعيين ضرايب ناهمسانگردي هيل ۴۸ با استفاده از آزمايش فرورفتگي 1397
٢. بهنام علیمردانی بررسي جذب انرژي در لوله هاي جداره نازک با شيار عرضي 1397
٣. مجتبی توکلی بررسي خواص مکانيکي نانوکامپوزيت پايه آلومينيومي، ساخته شده توسط فرآيند ريخته گري اغتشاشي 1396
٤. امیر حسن فرهنگ بررسي اثر همپوشاني پاس ها در فرايند اصطکاکي اغتشاشي بر روي خواص مکانيکي آلياژهاي آلومينيوم- منيزيم 1395


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است