پنج شنبه ٢٧ دی ١٣٩٧


سجاد رستمی کندری

استادیار

مهندسی مکانیک بیوسیستم

دانشکده کشاورزی

تلفن: 03832324401برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   طراحی و ساخت ماشینهای کشاورزی (ماشینهای کاشت، داشت و برداشت)
   طراحی و ساخت ماشینهای ویژه دامپروری
   طراحی و ساخت ماشینهای وی‍ژه آبزیان
   اتوماسیون در کشاورزی
   طراحی و ساخت ماشینهای صنایع غذایی و گیاهان داروئی (انواع خشک¬کن و فراوری گیاهان داروئی)سوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی بیوسیستم (مکانیک ماشینهای کشاورزی)، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٠
   کارشناسی ارشد، مهندسی بیوسیستم (مکانیک ماشینهای کشاورزی)، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨١
   کارشناسی ، مهندسی بیوسیستم (مکانیک ماشینهای کشاورزی)، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٩

مقالاتکتب و جزواتافتخارات
١. رتبه نه کشوری در آزمون استخدامی ادواری- سال 138۳

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است