یکشنبه ٣ تیر ١٣٩٧


ناهید شبانیان بروجنی

استادیار

مرتع و آبخیزداری

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن: 03832324401

nahid.shabanian@gmail.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   پترولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی
   ژئوشیمی سنگ‌های آذرین و دگرگونی
   ژئوشیمی آب
   شیمی کانی
   زمین شناسی زیست محیطی
   ژئوتوریسم
   بررسی پتروگرافی سنگ¬های متاآذرین و دگرگونی و رابطه آن با دگرشکلی در پهنه¬های برشیسوابق تحصیلی
   دکتری، زمین شناسی، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٨
   کارشناسی ارشد، زمین شناسی، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٧
   کارشناسی ، زمین شناسی، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٤

مقالات
National Conference
١. حسینی هفشجانی، س.ف.، داودیان دهکردی، شبانیان بروجنی، ن.، مشتاقی بروجنی، ح.، ع.ر.، بیگی هرچگانی, بررسی کیفیت آب برخیاز چشمه‌های استان چهار محال و بختیاری از نظر آلودگی به فلزات سنگین , اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایداردر بخشهای کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
٢. داودی، ا.، داودیان دهکردی، ع.ر.، شبانیان بروجنی، ن., تاثیر زمین شناسی بر ژئومورفولوژی رودخانه مئاندری زاینده رود (مطالعهموردی از سد زاینده رود تا پل زمانخان)، , سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان،کتب و جزواتافتخارات
١. منتخب آموزشی -1395
٢. نفر اول مسابقه عکاسی پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است