چهارشنبه ١ آذر ١٣٩٦


سجاد شهباز قهفرخی

مربی

فقه و حقوق اسلامی

دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان

تلفن: 03827220007

shahbaz1384@gmail.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   فقه مدنی
   حقوق مدنی
   اصول فقه شیعهسوابق تحصیلی
   کارشناسی ارشد، فقه و حقوق اسلامی، ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٩
   کارشناسی ، الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٥

مقالات
Research Journal
١. شهباز قهفرخی، سجاد؛ آهنگران، محمدرسول؛ نوری امامزاده ایی، علیرضا., زمان انتقال مالکیت در بیع عین معین , مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی؛ دوره ۷، شماره ۱۳ - ( مطالعات فقه و حقوق اسلامی ۱۳۹۴ )
٢. سجاد شهباز قهفرخی, تبعیت یا عدم تبعیت ارث خیار از ارث مال , 35- فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی/ سال یازدهم/ شماره چهل و یک / پاییز 49 / صفحات 70-53
٣. شهباز قهفرخی، سجاد, حریم خصوصی فیزیکی در آیینه فقه امامیه و حقوق ایران , پژوهشهای فقهی پردیس فارابی دانشگاه تهران، بهار و تابستان 1392.
Promotion Journal
٤. شهبازقهفرخی، سجاد, حريم خصوصي معنوي افراد در فقه اماميه و حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران , انديشه هاي حقوق عمومي 7:93-110
٥. شهباز قهفرخی، سجاد, مسولییت قراردادی در کنوانسیون بیع بین‌الملل و فقه و حقوق ایران , مطالعات فقه شیعه؛ جامعه المصطفی العالمیه شماره : 2 دوره دوره اول بهار و تابستان 1393
٦. شهباز قهفرخی، سجاد, معافیت از مسؤولیت قراردادی و بررسی آثار آن در کنوانسیون بیع بین‌المللی , فصلنامه دانشکده ادبیات دانشگاه شهرکرد(ویژه‌نامه حقوق)
٧. شهباز قهفرخی، سجاد, حق زوجه بر استمتاع جنسی , نشریه فقه اهل بیت . بهار و تابستان 93. شماره 8-77
٨. شهباز قهفرخی، سجاد و مسعودیان، مصطفی, حمایت از حریم خصوصی در آیات و روایات , فصلنامه پژوهش های میان رشته ایی قران کریم؛ پاییز و زمستان 1391
International Conference
٩. شهباز قهفرخي سجاد, ضمانت اجراي فروش مال مرهونه بدون اذن مرتهن , اولين کنفرانس بين المللي حقوق (1394)
١٠. شهباز قهفرخی، سجاد؛ غیبی، سیده معصومه, مباني ديني و حقوقي لزوم نظارت بر دولت در نظام اسلامي , همایش ملی بررسی نظری و عملی روابط دولت و ملت در ایران: گذشته، حال، آینده
١١. شهبازقهفرخی، سجاد, ضمانت اجراي فروش مال مرهونه بدون اذن مرتهن , اولين کنفرانس بين المللي حقوق
١٢. شهباز قهفرخي سجاد؛ نوری امامزاده ایی، علیرضا, مفهوم خيار و آثار وجود آن در قراردادها , اولين کنگره بين المللي عدالت، مطالعات حقوقي و قضايي 1394
١٣. شهبازقهفرخی، سجاد, نگاهي نقادانه به قانون ماده واحده نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 , اولين کنگره بين المللي عدالت، مطالعات حقوقي و قضايي 1394
National Conference
١٤. شهبازقهفرخی، سجاد, توهم وجود پلوراليسم در انديشه ديني , دومين کنگره بين المللي فرهنگ و انديشه اسلامي 1394
١٥. شهبازقهفرخی، سجاد, جهان‌بيني اسلامي و تاثير آن بر انديشه و عملکرد مديران , دومين کنفرانس بين المللي مديريت و فرهنگ توسعه 1394
١٦. شهباز قهفرخي سجاد؛ احمدی هرندی، حمیدرضا, معنا و گستره مفهومی روایت لایبطل , نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران
١٧. شهبازقهفرخی، سجاد, کاربرد قاعده لايبطل در پرداخت ديه اهل ذمه و پرداخت ديه به قائم‌مقامي اهل ذمه , دومين کنگره بين المللي فرهنگ و انديشه اسلامي (1394)
١٨. شهبازقهفرخی، سجاد, تاملي در توصيه پيامبر به امام علي در مورد رابطه زناشويي , دومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي (1394)
١٩. شهبازقهفرخی، سجاد, حمايت فقهي- حقوقي از زنان در برابر خشونت جنسي شوهران , دومين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي (1394)کتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است