دوشنبه ٢٣ تیر ١٣٩٩


مریم تقی زاده دهکردی

استادیار

مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: 03834422109

maryam_td121@yahoo.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   پردازش سیگنال
   پردازش تصویرسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی برق، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٢
   کارشناسی ارشد، مهندسی برق، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٢
   کارشناسی ، مهندسی برق، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٠

مقالات
International Journal
1. Maryam Taghizadeh Dehkordi, An automated method for brain tumor segmentation based on level set , international journal of computer 30 (1), 59-69,2018
2. Taghizadeh, M., Jalalat, M., Sadri, M. and Doosthoseini, A., Ahmadzadeh, M.R. and Amirfattahi R, Vesselness-Guided Active Contour: A coronary vessel extraction method , Journal of Med Signals Sens. 2014 Vol. 4, No 2
3. Taghizadeh, M., and Doosthoseini, A., Sadri, M., Soltanian zadeh, H., Local Feature Fitting Active Contour for Segmenting Vessels in Angiograms , IET computer vision journal, Volume 8, Issue 3, June 2014, p. 161 – 170
4. Maryam Taghizadeh Dehkordi, Extraction of the Best Frames in Coronary Angiograms for Diagnosis and Analysis , Journal of Medical Signals & Sensors, 2016
Research Journal
٥. نوشین قادری ,محمد قاسمی، مریم تقی زاده دهکردی, ارايه راهکاري نوين در توالي و همترازي تصاوير به منظور موزاييک بندي تصاوير , فصلنامه صنايع الکترونيک ايران, 1397
International Conference
6. MT Dehkordi, A new active contour model for tumor segmentation , 3rd International Conference on Pattern Recognition and Image Analysis (IPRIA2017) , pp.233-236.
٧. فریبا صادقی، مریم تقی زاده و حسین پورقاسم, يک سيستم موثر براي تشخيص حالت خواب آلودگي چهره با استفاده از ويژگي هاي محلي در يک ساختار تصميم گيري سلسله مراتبي. , کنفرانس بين المللي مهندسي و علوم کامپيوتر. نجف آباد اسفند ۱۳۹۵.
٨. محمد قاسمی، نوشین قادری و مریم تقی زاده دهکردی, ارایه روشی نوین جهت موزاییک بندی تصاویرو ارتقاء کیفیت تصاویر حاصل از آن. , اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر.۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ ، دانشگاه امیر کبیر تهران
9. Taghizadeh, M., Sadri, M. and Doosthoseini, A., Removing artifacts in coronary angiograms , Int. J CARS (2012) 7 (Suppl. 1): S307-S365.
10. Taghizadeh, M., Sadri, M. and Doosthoseini, A., Segmentation of Coronary Vessels by Combining the Detection of Centerlines and Active Contour Model , 7th Iranian conference on Machine Vision and Image Processing (MVIP), 2011, (selected as one of the best papers).کتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است