چهارشنبه ٢٩ فروردين ١٤٠٣


افشین احمدی ندوشن

استاد تمام

مهندسی مکانیک-سیالات

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: 03832324438

ahmadi@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   بهینه سازی مصرف انرژی
   توربولانس
   جریان دو فازی
   تهویه مطبوع و تبرید - تاسیسات مکانیکیسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٥
   کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٦
   کارشناسی ، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٤

مقالات
International Journal
1. Afshin Shiriny, Morteza Bayareh† , and Afshin Ahmadi Nadooshan, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2238785421001708?via%3Dihub , Korean J. Chem. Eng., 38(8), 1686-1702 (2021)
2. Sara Rostami, Afshin Ahmadi Nadooshan* , Afrasiab Raisi, Morteza Bayareh, Modeling the thermal conductivity ratio of an antifreeze-based hybrid nanofluid containing graphene oxide and copper oxide for using in thermal systems , Journal of Materials Research and Technology Volume 11, March–April 2021, Pages 2294-2304
3. Narges Jafari Ghahfarokhi, Morteza Bayareh,* , Afshin Ahmadi Nadooshan , Sara Azadi, Mixing enhancement in electroosmotic micromixers , Journal of Thermal Engineering, Vol. 7, No. 2, Special Issue 13, pp. 47-57, February, 2021 Yildiz Technical University Press, Istanbul, Turkey
4. Afrasiab Raisia , Sara Rostamia , Afshin Ahmadi Nadooshana , Masoud Afrand, The examination of circular and elliptical vanes under natural convection of nano?uid in a square chamber subject to radiation efects , International Communications in Heat and Mass Transfer, 2020
5. Dariush Bahrami, Afshin Ahmadi Nadooshan and Morteza Bayareh, Numerical study on the effect of planar normal and Halbach magnet arrays on micromixing , International Journal of Chemical Reactor Engineering, Volume 18: Issue 9, 2020
6. F. Karami, A. Ahmadi Nadooshan, Y. Tadi Beni,, Development of the couple stress relationships for the power law fluid and solution of flow in ceramic tape casting process , journal of Applied Fluid Mechanics Vol. 11, No. 5, pp. 1239-1246, 2018.
7. Hamid Bagheri, Afshin Ahmadi Nadooshan, The effects of hybrid nano-powder of zinc oxide and multi walled carbon nanotubes on the thermal conductivity of an antifreeze , Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures Volume 103, September 2018, Pages 361-366
8. Afshin Ahmadi Nadooshan, Hamed Eshgarf, Masoud Afrand, Evaluating the effects of different parameters on rheological behavior of nanofluids: A comprehensive review , Powder Technology Volume 338, October 2018, Pages 342-353
9. Afshin Ahmadi Nadooshan, Mohammad Hemmat Esfe, Masoud Afrand, Prediction of rheological behavior of SiO۲-MWCNTs/۱۰W۴۰ hybrid nanolubricant by designing neural network , Journal of Thermal Analysis and Calorimetry March 2018, Volume 131, Issue 3, pp 2741–2748
10. Afshin Ahmadi Nadooshan and Ebrahim Shirani, Interface Pressure Model for Surface Tension Force for Vof-Based Methods in Interfacial Flow , Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics
11. Arvin, H.,Tang, Y.-Q.,Ahmadi Nadooshan, A., Dynamic stability in principal parametric resonance of rotating beams: Method of multiple scales versus differential quadrature method , 2016 International Journal of Non-Linear Mechanics 85 ,pp.118
12. Daneshmand, S.,Nadooshan, A.A.,Aghanajafi, C., Evaluation of FDM rapid prototyping with ABSi material for airfoil design , 2008 Materials Science Forum 594 ,pp.249
13. Nadooshan, A.A.,Daneshmand, S.,Aghanajafi, C., Evaluation of surface finish affect on aerodynamic coefficients of wind tunnel RP models production with ABSi material , 2008 Materials Science Forum 594 ,pp.255
14. Aghanajafi, C.,Daneshmand, S.,Nadooshan, A.A., Influence of layer thickness on the design of rapid-prototyped models , 2009 Journal of Aircraft 46 (3) ,pp.981
15. Daneshmand, S.,Aghanajafi, C.,Ahmadi Nadooshan, A., The effect of chromium coating in RP technology for airfoil manufacturing , Sadhana - Academy Proceedings in Engineering Sciences 35 (5),pp.569
16. Afshin Ahmadi Nadooshan, An experimental correlation approach for predicting thermal conductivity of water-EG based nanofluids of zinc oxide ,
17. Masoud Afrand, Afshin Ahmadi Nadooshan, Mohsen Hassani, Hooman Yarmandc, M. Dahari, Predicting the viscosity of multi-walled carbon nanotubes/water nanofluid by developing an optimal artificial neural network based on experimental data , International Communications in Heat and Mass Transfer
18. Morteza Bayareh, Ahmad Hajatzadeh Pordanjani, Afshin Ahmadi Nadooshan, Kamal Shiryan Dehkordi, Numerical study of the effects of stator boundary conditions and blade geometry on the efficiency of a scraped surface heat exchanger , Applied Thermal Engineering
19. Afshin Ahmadi Nadooshan and Ebrahim Shirani, Generalization of SGIP Surface Tension Force Model in Three-Dimensional Flows and Compare to Other Models in Interfacial Flows , International Journal of Mechanical Systems Science and Engineering Volume 2 Number 1, Winter 2008
20. Afshin Ahmadi Nadooshan and Ebrahim Shirani, Numerical Simulation of a Single Air Bubble Rising in Water with Various Models of Surface Tension Force , International Journal of Mechanical Systems Science and Engineering Vol. 2, No. 1, 2008
21. Afshin Ahmadi Nadooshan, Ali Saeedi, Mojtaba Rasooli, Jahandar Izadi, and Mehdi Poursina, Calculation of Possibility for Parameter Design in Changing Central Cooling System to Revolver Cooling System for Continuous Casting Rollers , International Journal of Engineering and Applied Sciences, Volume 6, Number 3, pp174-179, 2010387
Research Journal
٢٢. امیر مشرف دهکردی، افشین احمدی ندوشن, اثر پارامترهای موثر بر روی بهینه سازی سطوح گسترش یافته مبدل حرارتی هواخنک با استفاده از تئوری ساختاری , مهندسی مکانیک مدرس ایران 173-180 دوره 16- شماره 1 فروردین 1395
٢٣. افشین احمدی ندوشن، شکوفه محمدی, بهبود عملکرد حرارتی پره های مستطیلی شکل سوراخ دار , مهندسی مکانیک مدرس ایران 394-404 دوره 15- شماره 12 اسفند 1394
International Conference
٢٤. مرتضی بیاره*افشین احمدی ندوشن*پریسا ارماندوست, شبیه سازی جریان مغشوش در زانویی با مقطع چهارگوش و بررسی تأثیر پره های هادی درآن , ISME 2016
٢٥. اکرم جهان بخشی- افشین احمدی ندوشن-سعید مختاریان, شبیه سازی عددی انتقال حرارت جابجایی جریان آرام نانوسیال در فضای بین یک کانال مربعی با صفحه تقسیم کننده ولوله مدور واقع در مرکز آن , بیست و سومین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایرانکتب و جزواتافتخارات
١. - هیات علمی منتخب آموزشی دانشگاه شهرکرد 1395پایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. سید امیر حسین هاشمی دهکردی بهینه سازی چند هدفه سیستم های تهویه مطبوع در ساختمان های مسکونی با داشتن یک نگرش اقتصادی سه شنبه ٣٠ آبان ١٤٠٢
٢. سارا رستمی تحلیل عددی عملکرد چاه حرارتی ترکیبی حاوی نانوسیال و نانو ماده تغییر فاز دهنده به منظور استفاده در سیستم های خنک کننده شنبه ٢٠ اسفند ١٤٠١
٣. محمد رضا بقولی زاده بهینه سازی چند هدفه سایه بان های فتوولتائیک و شبیه سازی سیستم خورشیدی در ساختمان مسکونی نمونه با داشتن یک نگرش اقتصادی سه شنبه ١٨ بهمن ١٤٠١
٤. علی ضیمران امنیه بررسی عددی انتقال حرارت طبیعی آب-سیلیکا در یک محفظه مربعی با منابع گرمایی شنبه ٣ دی ١٤٠١
٥. مهرداد عنایت دستجردی مطالعه عددی یک هیدروسیکلون ترکیبی مایع-مایع به همراه پره‌های چرخاننده سه شنبه ١٧ آبان ١٤٠١
٦. حامد اشگرف بررسی تجربی و آنالیز تاگوچی در مورد تاثل تنظیم بر عملکرد یک مبدل حرارتی دو¬لوله‌ای افقی حاوی نانوسیال آب - مگنتیت یکشنبه ٢٠ شهريور ١٤٠١
٧. اکرم جهانبخشی بهینه سازی هندسی میکرولوله در میکروچاه حرارتی شامل میکرو کانال موجی شکل چهارشنبه ٤ خرداد ١٤٠١
٨. محمد همتی سنگ بیلی شبیه سازی عددی عملکرد حرارتی میکروکانال سه لایه با درج میکرو پین- فین سه شنبه ١٩ بهمن ١٤٠٠
٩. علیرضا نصراللهی شبیه سازی و تحلیل سیستم ذخیره سرمایش به وسیله میکروکپسول محتوی ماده با قابلیت تغییر فاز چهارشنبه ٢٨ مهر ١٤٠٠
١٠. نرگس باقری مطالعه‌ی عددی جداسازی میکروذرات در یک دستگاه میکروسیالی به کمک دی‌الکتروفورسیس چهارشنبه ٧ مهر ١٤٠٠
١١. داریوش بهرامی آنالیز و طراحی میکرومیکسر مغناطیسی با استفاده از میدان مغناطیسی غیریکنواخت سه شنبه ٢٢ مهر ١٣٩٩


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است