پنج شنبه ٢ خرداد ١٣٩٨


خدایار عبدالهی [دکتری در مهندسی آب]

استادیار

مرتع و آبخیزداری

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن: 03832324401

kabdolla@sku.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   مدلهای بارش-رواناب: بویژه مدلهای توزیعی و نیمه توزیعی
   مدلسازی سیستمی فرآیندهای هیدرولوژیکی: مدلسازی مولفه ای و فیزیکی فرآیندهای هیدرولوژیکی
   کاربرد RS-GIS در علوم آب: کاربرد، توسعه و بسط ابزارهای مکان محور در مهندسی آب
   هیدروانفورماتیک(توسعه مدلهای هیدرولوژیکی):  توسعه دهنده دو مدل هیدرولوژیکی RASAM و WetSpass-Mسوابق تحصیلی
   کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨١
   دکتری، مهندسی علوم آب، دانشگاه بروکسل، بلژیک ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٤

مقالاتکتب و جزوات
١. صمدی بروجنی ح، فتاحی ر، عبدالهی خ، رئیسیان ر ، پهنه بندی سیلاب جاده ها " چاپ اول (1395) تهران، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
٢. حیدری، مسلم-هنربخش، افشین- ساداتی نژاد، س. جواد و عبدالهی، خدایار، کاربرد پایتون در هیدرولوژی،
٣. اسمعلی، اباذر-عبدالهی، خدایار، آبخیزداری و حفاظت خاک، کتاب برگزیده چهاردهمین جایزه کتاب فصلافتخارات
١. اباذر اسمعلی، خدایار عبدالهی نویسنده برگزیده چهادهمین کتاب فصل ایران (کتاب آبخیزداری و حفاظت خاک) – 1390
٢. خدایار عبدالهی فارغ التحصیلی در دوره دکتری با درجه افتخار بالا دانشگاه بروکسل

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است