چهارشنبه ٢٩ فروردين ١٤٠٣


ندا آهنجیده

دانشیار

ریاضی محض

دانشکده علوم ریاضی

تلفن: 03832324401دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   گروه های متناهی مخصوصا گروه های متناهی ساده که مبحثی زیربنایی در نظریه گروه ها
   روی ساختارهای متناظر به گروه های متناهی
   نظریه جبری گراف بالخصوص گراف های متناظر به گروه های متناهی و جدول سرشت گروههای متناهیسوابق تحصیلی
   دکتری، ریاضی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٧
   کارشناسی ارشد، ریاضی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٢
   کارشناسی ، ریاضی، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٠

مقالاتکتب و جزواتافتخارات
١. فارغ التحصیل رتبه اول دوره کارشناسی ارشد
٢. دریافت گرنت شرکت در ICM-2010 از IMU
٣. پژوهشگر برتر استان چهارمحال و بختیاری – 1393
٤. هیات علمی منتخب آموزشی دانشگاه شهرکرد-1392

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است