یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨


علی جعفری

دانشیار

علوم جنگل

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن: 32324423

jafari.ali@sku.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   آمايش سرزمين و مكانيابي انواع توسعه در محيط زيست
   بوم شناسی سیمای سرزمین و کاربردهای آن در برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
   برنامه ريزي و مدیریت مناطق حفاظت شده و تنوع زيستي
   ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست
   برنامه ریزی محيط زيست و فضای سبز شهری
   اكوتوريسمسوابق تحصیلی
   کارشناسی ، مهندسی فضای سبز، دانشگاه تبریز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٨
   کارشناسی ، مهندسی فضای سبز، دانشگاه تبریز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٨
   کارشناسی ارشد، تکنولوژی محیط زیست، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨١
   کارشناسی ارشد، تکنولوژی محیط زیست، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨١
   دکتری، تکنولوژی محیط زیست، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٩

مقالات
Research Journal
١. نبی الله یارعلی، سعید آزادگان دهکردی , ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست استان چهار محال و بختیاری و تعیین اولویت دهستانها برای توسعه با استفاده از مدل تخریب , دوره 4، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 1-167
٢. علی جعفری، احمدرضا یاوری، نبی اله یارعلی, مقایسه کارایی واحدهای برنامه ریزی حاصل از تلفیق تیپ های گیاهی با تیپ های اراضی و طبقات ارتفاعی در انتخاب مناطق حفاظت شده جدید (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد) ,
٣. جعفری علی و ترابیان علی, بررسی و ارائه برنامه پایش کیفی مناسب برای آبهای سطحی ,
٤. جعفری علی، حبیب پور، علی اصغر, ارزیابی اثرات توسعه شهرهای جدید بر محیط زیست (مطالعه موردی: شهر جدید پردیس تهران) ,
٥. جعفری علی.، طاهریون مسعود، یاوری احمد رضا و باغوند اکبر, تجارت آلودگی به روش مجوزهای تخلیه قابل مبادله (رودخانه دز) ,
٦. یارعلی نبی الله، سلطانی علی، جعفری علی،, کاربرد مدل تخریب در ارزیابی وضع موجود منطقه حفاظت شده اشترانکوه برای توسعه گردشگری ,
٧. جعفری علی، یاوری احمدرضا، یارعلی نبی الله، ولی پور قدیر, ارزیابی کارایی شبکه مناطق حفاظت شده با تاکید بر پوشش گیاهی ,
٨. جعفری علی، یاوری احمدرضا، بهرامی شهرام، یارعلی نبی الله, انتخاب مناطق حفاظت شده جدید با تاکید بر تنوع زیستی گیاهی و استفاده از C-Plan ,
٩. علی جعفری، نبی الله یارعلی و لیلا باقری , ارزشگذاری اقتصادی منطقه گردشگری کهمان استان لرستان بر اساس روش ارزشگذاری مشروط ,
١٠. آرمان شیخ، علی جعفری ، نبی الله یارعلی و احد ستوده , ارزیابی ظرفیت برد گردشگری منطقه حفاظت شده قیصری استان چهارمحال و بختیاری ,
Promotion Journal
١١. جعفری علی, راهبردهای کلیدی برای حفاظت تنوع زیستی در سیماهای سرزمین تولیدی ,
National Conference
١٢. شیخ آرمان، جعفری علی، یارعلی نبی الله, زون بندی منطقه حفاظت شده قیصری بر اساس مدلهای اکولوژیکی حفاظت و تفرج و نظرات کارشناسی ,کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. 5. تحلیل حساسیت و زون بندی حفاظتی – گردشگری حوضه آبخیز توف سفید برای حفاظت و تفرج
٢. برنامه ریزی اکوتوریسم (زون بندی و تعیین ظرفیت برد) منطقه حفاظت شده قیصری
٣. ارائه مدل مفهومی برای پایش اکولوژیک جنگل با تاکید بر استان چهارمحال و بختیاری
٤. ارزیابی توان تولید و ارزش اقتصادی بادام گونه وامچک در جنگل کره بس استان چهارمحال و بختیاری


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است