چهارشنبه ٢٩ فروردين ١٤٠٣


علی حیدری

دانشیار

مهندسی عمران

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: 03832324438

heidari@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   دینامیک سازه ها
   تکنولوژی بتن
   بهینه سازی سازه ها
   مهندسی زلزله
   پدافند غیر عاملسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٣
   کارشناسی ارشد، مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٧

مقالات
International Journal
1. Nasiri, F., Javdanian, H., Heidari, A., Seismic response analysis of embankment dams under decomposed earthquakes , Geomechanics and Engineering, (2020), 21 (1), 35-51
2. Hashempour, M., Heidari, A., Shahi, M., The Evaluation of the Stress-Strain Characteristics of MCC Concrete , Materials Today Communications, (2020), 10, 101133.
3. Heidari, A., Hashempour, M., Shahi, M., The Efficiency of Hybrid BNN-DWT for Predicting the the Construction and Demolition Waste Concrete Strength , International Journal of Engineering, (2020), 33 (8), 1544-1552.
4. Heidari, A., Hashempour, M., Javdanian, H., Nilforoushan, M.R., The Effects of Reactive MgO on the Mechanical Properties of Rock Flour Mortar , Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering, (2019), 43 (3), 589–598.
5. Heidari, A., Hashempour, M., Delshad, M., Influences of reactive MgO hydration and cement content on C&DW aggregate concrete characteristics , International Journal of Civil Engineering, (2019), 17 (7), 1095-1106.
6. Heidari, A., Pahlavan, S., Raeisi, J., Investigating the effect of soil type on non-linear response spectrum using wavelet theory , International Journal of Civil Engineering, (2019), 17 (12), 1909-1918.
7. Heidari, A., Tavakoli, S., Tavakoli, D., Reusing Waste Ceramic and Waste Sanitary Ware in Concrete as Pozzolans with Nano-Silica and Metakaolin , International Journal of Sustainable Construction Engineering and Technology, (2019), 10 (1), 55-67.
Research Journal
8. Nasiri, F., Javdanian, H., Heidari, A., Dynamic analysis of earth dams under de-noised earthquake records , Amirkabir Journal of Civil Engineering, (2020), DOI: 10.22060/ceej.2020.17687.6648.
9. Heidari, A., Raeisi, J., Pahlavan, S., A new method for calculating earthquake characteristics and nonlinear spectra using wavelet theory , Journal of Rehabilitation in Civil Engineering, (2020), 8 (1), 50-62
10. Heidari, A., Raeisi, J., Pahlavan, S., Dynamic analysis of Shear building Structure using Wavelet transform , Journal of Numerical Methods in Civil Engineering, (2019), 2 (4), 20-26.
International Conference
11. Nasiri, F., Javdanian, H., Heidari, A., Behavior of earth dams due to downsampling-based records , 8th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering (SEE8), 11 November, 2019, Tehran, Iran.کتب و جزوات
١. حیدری، علی.، حیدری، محمد.، آناليز و طراحي پلاستيک سازه ها، (1396)
٢. حیدری، علی.، توکلی، داود.، مقدمه اي بر تکنولوژي بتن، (1397)
٣. حیدری، علی.، بهينه سازي با روش هاي تقريبي، (1396)افتخارات
١. ملات و قطعات پیش ساخته گچی فرآوری شده با نانوسیلیس با افزودن نانو سیلیس به ملات گچ، مقاومت فشاری گچ بهبود بخشیده شد. با این روش، گچ با استحکام و مقاومت بالا و جذب آب بسیار پایین تولید شد.
٢. استفاده از کاشی و سرامیک به عنوان پوزولان در سیمان از ضایعات کاشی و سرامیک به عنوان پوزولان استفاده شد و سیمان پوزولانی جدید تولید گردید. این کار به تولید نیمه صنعتی رسیده است.
٣. ملات و بتن با حرات زایی پایین و فاقد افت جهت اجرای بتن ریز های حجیم و سدسازی با استفاده از اکسید منیزیم، حرارت هیدراتاسیون ملات ساخته شده کاهش داده شد. این موضوع باعث کاهش ترک خوردگی در بتن های حجیم مانند عملیات بتن ریزی در سدهای بتنی خواهد شد.
٤. تولید سیمان بنایی با استفاده از کلینکر تهیه شده از ضایعات آهک کارخانه قند و لجن کارخانه سنگبری از ضایعات لجنی تولید شده در کارخانه های سنگبری و کارخانه قند، سیمان بنایی تولید شد. بدین منظور حدود 25 درصد از کلینکر مصرفی با مواد و مصالح مذکور جایگزین شد. ساخت این سیمان در مناطق دارای صنعت سنگ از صرفه اقتصادی بالایی برخوردار است.پایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. جواد جعفری بررسی تاثیر رنگدانه بر خواص فیزیکی و مکانیکی بتن پودری سه شنبه ٢٨ شهريور ١٤٠٢
٢. اکبر حیدری بررسی تأثیر روان کننده بر مشخصات مکانیکی بتن پودری واکنش پذیر سه شنبه ٢٨ شهريور ١٤٠٢
٣. الناز قربانی بررسی تاثیر دانه‌بندی مختلف بر مشخصات مکانیکی بتن پودری واکنش پذیر سه شنبه ٢٢ شهريور ١٤٠١
٤. فرید نادری بتن پودری واکنش پذیر خود متراکم مسلح شده با الیاف شیشه سه شنبه ١٤ تیر ١٤٠١
٥. حسین کیخسروی بررسی آزمایشگاهی اثرات خاک قرمزرنگ بر بتن در جهت تولید بتن رنگی شنبه ٧ اسفند ١٤٠٠
٦. حسین فتاحی نافچی کاربرد روش تاگوچی در بهینه سازی مشخصات مکانیکی بتن حاوی خاک نسوز رنگی شنبه ٧ اسفند ١٤٠٠
٧. پریسا فرهمند نژاد کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و تبدیل موجکی در تخمین شاخصه های مکانیکی بتن حاوی خاک نسوز رنگی شنبه ٧ اسفند ١٤٠٠
٨. مصطفی احمدی تحلیل دینامیکی سازه با در نظرگرفتن جداساز لرزه ای با استفاده از تئوری موجک شنبه ١٧ مهر ١٤٠٠
٩. سید نیما قاضی عسگر بررسی تاثیر خاک های سخت بر پاسخ دینامیکی سازه با استفاده از تئوری موجک یکشنبه ٢٨ شهريور ١٤٠٠
١٠. امیر حسین آبک بررسی اثر خاک های نرم بر پاسخ دینامیکی سازه با استفاده از تئوری موجک یکشنبه ٢٨ شهريور ١٤٠٠
١١. غلامرضا گشول ارزیابی استفاده از خاک نسوز زرد رنگ در ساخت بتن یکشنبه ٢٨ شهريور ١٤٠٠
١٢. عرفان جمشیدی عزیزآبادی ارزیابی تأثیر سطح آب بر پاسخ دینامیکی سازه با استفاده ازتئوری موجک شنبه ٩ مرداد ١٤٠٠
١٣. عرفان جمشیدی عزیزآبادی ارزیابی تأثیر سطح آب بر پاسخ دینامیکی سازه با استفاده ازتئوری موجک شنبه ٩ مرداد ١٤٠٠
١٤. فرزاد حیدری تحلیل دینامیکی سازه با در نظرگرفتن میراگرهای لرزه ای با استفاده از تئوری موجک شنبه ١٨ اردیبهشت ١٤٠٠
١٥. شیرین پهلوان صادق تحلیل تقریبی طیف غیر خطی سازه های هیدرولیکی با استفاده از تئوری موجک شنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٦
١٦. سیدسجاد هاشمی باجگیرانی بررسی تاثیر کاربرد لجن برش سنگهای سیلیسی در بتن شنبه ٢٨ اردیبهشت ١٣٩٨
١٧. نوراله مجیدی تحلیل دینامیکی سازه با استفاده از تئوری موجک دوشنبه ٢٣ اردیبهشت ١٣٩٨
١٨. محمد فدایی ده چشمه تولید سیمان ویژه با گرمازایی خیلی کم برای استفاده در سازه های هیدرولیکی حجیم سه شنبه ٥ دی ١٣٩٦
١٩. علیرضا فاتحی دهاقانی ارزیابی عملکرد روش ترکیبی تبدیل فوریه و موجک در تحلیل دینامیکی سازه شنبه ٢٣ شهريور ١٣٩٨
٢٠. مهرناز سلیمانی دشتکی تولید سیمان پرتلند آهکی با حرارت هیدراتاسیون کم جهت استفاده در سازه های هیدرولیکی شنبه ٣١ شهريور ١٣٩٧
٢١. نوید جلالی جلال ابادی بررسی اثر پسماندهای ساختمانی بر خواص مکانیکی و دوام بتن قلیا فعال سرباره ای دوشنبه ٢ دی ١٣٩٨
٢٢. مهدی کریمزاده سورشجانی بررسی مشخصات زلزله با استفاده از تبدیل سریع موجکی شنبه ٣٠ آذر ١٣٩٨
٢٣. مائده حقیقی پوده مطالعه آزمایشگاهی اثر پوکه های معدنی بر مشخصات مکانیکی بتن سبک سازه ای شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٨
٢٤. معصومه هاشم پور بررسی اثرات اکسید منیزیم واکنش پذیر و نانو ذرات بر روی خواص بتن ضایعاتی شنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٦
٢٥. فاطمه نصیری اردلی تحلیل لرزه‌ای سدهای خاکی تحت اثر رکوردهای زلزله تجزیه شده شنبه ١٢ بهمن ١٣٩٨
٢٦. فروغ صفاریان تخمین خرابی سازه ها با استفاده از تبدیل سریع موجکی به کمک مشخصات دینامیکی سازه شنبه ٢٦ بهمن ١٣٩٨


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است