چهارشنبه ٥ آبان ١٤٠٠


مهدی امینی

استادیار

حقوق

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن: 03832324401-2523

mehdi.amini@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   حقوق مالکیت فکری (با تأکید بر مالکیت صنعتی و تجاری)
   حقوق شرکت های تجاری (با تأکید بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس)
   حقوق بین الملل خصوصی (تعارض قوانین در قراردادها، احوال شخصیه، مالکیت صنعتی و بازرگانی بین المللی)
   حقوق بازار سرمایه (بورس و اوراق بهادار)سوابق تحصیلی
   کارشناسی ، حقوق، دانشگاه شهرکرد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٥
   کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٨
   دکتری، حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٤

مقالات
Research Journal
١. الیاس یاری، مهدی امینی , مسؤلیت مدنی مضطر ,
٢. Mehdi Amini, Hosein Kaviar, The Necessity of "Sui Generis" Special Supportive System To Support the Effects of Popular Culture ,
٣. Mehdi Amini, Zahra Amini, The Nationality of Children born From Marriages of Iranian Women with non-Iranian Men ,
٤. Mahmoud Sadeghi,Mehdi Amini, Grounds and Effects of Patent Invalidation ,
٥. M Amini, M Shahbazinia, Securities Market Manipulation, Concepts, Basics and Methods (A Comparative Study in Iranian and US Law) ,
٦. Mohaddeseh Fereidoon,Mehdi Amini, The Owner's Refusal in Unauthorized Transactions of Securities and it's Consequences ,
٧. مهدی امینی، زهرا امینی , تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی ,
٨. مهدی امینی، حسین کاویار , لزوم وضع نظام حمايتي خاص براي حمايت از جلوه هاي فرهنگ عامه ,
٩. محمود صادقی، مهدی امینی , موجبات و آثار ابطال گواهينامه اختراع ,
١٠. محدثه فریدون، مهدی امینی , ردّ مالک در معاملات فضولي اوراق بهادار و آثار آن ,
١١. مهدی امینی، محمد عیسائی تفرشی، مرتضی شهبازی نیا , دستکاري بازار اوراق بهادار، مفهوم،روش‌ها و مباني (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و آمريکا) ,
Promotion Journal
١٢. Mehdi Amini, Hosein Kaviar, European Union Divorce Law Pact or Rome III Regulation, formally Council Regulation (EU) No. 1259/2010 of 20 December 2010 implementing enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation ,
١٣. مهدی امینی، حسین کاویار , مقررات شوراي اتحاديه اروپا به شماره ۲۰۱۰/۱۲۵۹ مورخ ۲۰ دسامبر ۲۰۱۰ راجع به ارتقاي همکاري در زمينه قانون حاکم بر طلاق و تفريق قانوني (موشوم به مقررات رم ۳) ,
National Conference
١٤. Mehdi Amini, Mohammad Isaei Tafreshi, Legal Analysis of some Unfair Practices of Securities Brokers in Connection with Their Customers(A Comparative Study in Iranian and U.S Law) ,
١٥. Mehdi Amini, Zahra Amini, Citations in dissertations and theses from perspective of literary and artistic property rights ,
١٦. مهدی امینی و زهرا امینی , نقل قول در پایان‌نامه ها و رساله‌ها از منظر حقوق مالکیت ادبی و هنری ,
١٧. مهدی امینی، زهرا امینی , جايگاه حقوق شهروندي در قانون شهرداري ها- ظرفيت ها و چالش ها ,
١٨. مهدی امینی و محمد عیسائی تفرشی , تحلیل حقوقی برخی رویه‌های غیرمنصفانه کارگزاران در ارتباط با مشتریان (مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا) ,کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. داود انصاری تحلیل حقوقی روابط مؤسسات داوری با طرفین اختلاف و داوران شنبه ٩ اسفند ١٣٩٩
٢. Rohollah Akbari Separation of mortgage دوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٨
٣. Nahid Jalalaei Jurisprudential and Legal Analysis of Various Types of Preferred Stock یکشنبه ٢٤ شهريور ١٣٩٨
٤. Farzaneh Kamran Insolvency of insurance companies and its legal effects چهارشنبه ١٤ شهريور ١٣٩٧
٥. روح الله اکبری کیفته تجزیه رهن با تأکید بر قانون رفع موانع تولید دوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٨
٦. ناهید جلالایی دستجردی تحلیل فقهی، حقوقی انواع سهام ممتاز یکشنبه ٢٤ شهريور ١٣٩٨
٧. فرزانه کامران بررسي ورشکستگي شرکت هاي بيمه و آثار حقوقي آن شنبه ١٦ تیر ١٣٩٧


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است