چهارشنبه ٩ اسفند ١٤٠٢


علیرضا انصاری

استاد تمام

ریاضی کاربردی

دانشکده علوم ریاضی

تلفن: 32324401-2222

alireza_1038@yahoo.com; ansari.alireza@sci.sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   Fractional Differential Equations
   Complex Analysis and Partial Differential Equation
   Integral Transforms and Special Functions
   Stability of Differential Equations
   به کارگیری آنالیز مختلط در بررسی معادلات دیفرانسیل معمولی و جزئی
   نظریه تبدیلات انتگرال و نظریه عملگرها در ساختار جوابهای معادلات دیفرانسیل معمولی وجزئی
   نظریه توابع خاص
   توابع ایری، میتگ-لفلر و رایتسوابق تحصیلی
   دکتری، ریاضی، دانشگاه گیلان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٩
   کارشناسی ارشد، ریاضی، دانشگاه گیلان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٤
   کارشناسی ، ریاضی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٢

مقالات
International Journal
1. , ,
٢. رزومه در قسمت سوابق پژوهشی قابل رویت است., ,کتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است