یکشنبه ٣ تیر ١٣٩٧


عباسعلی صالحی

استادیار

فقه و حقوق اسلامی

دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان

تلفن: 03832324401

abbasalisalehi@art.sku.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتیسوابق تحصیلی

مقالات
International Journal
1. mojtaba hajisadghian, abbasali salehi, a comprative survey on the replica commitment in the laws of iran and comprathng it whith the lows of egypt ,
2. mehdi nazemi , abbasali salehi, JURNAL OF POLITICS AND LAW ,
Research Journal
٣. عباسعلی صالحی ، علی حبیبی, دیدگاههای مختلف تفسیری درباره حیات برزخی , مجله علمی پژوهشی صحیفه مبین ، ص 165 - 177
Promotion Journal
٤. مبینا میرمحمد صادقی ، عباسعلی صالحی, بررسی ارث زوجه از اموال غیرمنقول در فقه و حقوق ایران , فصلنامه مطالعات حقوق ، شماره 14 ، ص 27- 42 پاییز 96
٥. عباسعلی صالحی ، عبدالرحمن افشاری, بررسی فقهی حقوقی فسخ نکاح در اثر عوارض و مشکلات جنسی , مجله علمی ترویجی اندیشمندان حقوق ، ص 69 - 80 بهار 95
International Conference
٦. آرزو سلیمی ، عباسعلی صالحی, حرج نوعی و شخصی و تأثیر آن در اعطاء حق طلاق زوجه , چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی ، اردیبهشت 97 ، دانشگاه قم
٧. عباسعلی صالحی, ادله جبران خسارات در تعهدات قائم به شخص , همایش بین المللی حقوق و فقه ایران ، 6 اسفند 96
٨. سجاد شهباز قهفرخی ، عباسعلی صالحی , معنای شرط و اقسام شروط باطل , 11 تیرماه 1396 ، رشت
٩. عباسعلی صالحی, تشویق و تنبیه در قرآن و سنت با تأکید بر آموزه های فقهی , 21 اردیبهشت 96 ، قم
١٠. مهسا رئیسی ، عباسعلی صالحی , اعتقاد به حاکمیت عدالت در آخرالزمان در ادیان توحیدی و ملل گوناگون , 21 اردیبهشت 96 ، قم
National Conference
١١. عباسعلی صالحی, راههای بازدارنده جرایم سایبری نسبت به حریم خانواده , سومین همایش جرایم سایبری ، میمه اصفهان ، دانشگاه آزاد ، اسفند 95
١٢. نیکسا سلطانی ، عباسعلی صالحی, تحلیل و بررسی مشروعیت نکاح مسیار در فقه اهل سنت و امامیه , نخستین همایش ملی علوم اسلامی ، حقوق و مدیریت ، سال انتشار 1395
١٣. نیکسا سلطانی ، عباسعلی صالحی , مسئولیت ناشی از تدلیس در حقوق ایران و فقه اسلامی , نخستین همایش ملی علوم اسلامی ، حقوق و مدیریت ، سال انتشار 1395کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. ریحانه بی نظیر بررسی فقهی حقوقی ضمانت در تعهدات قائم به شخص در فقه و حقوق موضوعه 1


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است