سه شنبه ٤ تیر ١٣٩٨


محمدرضا اشرف زاده

استادیار

شیلات و محیط زیست

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن: 03832324423

mrashrafzadeh@sku.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   فیلوژئوگرافی و فیلوژنی
   ژنتیک جمعیت
   بوم شناسی مولکولی
   مدل سازی و ارزیابی زیستگاه حیات وحش
   زیست شناسی حفاظت
   ریخت شناسی و ریخت سنجی
   تعارض بین حیات وحش و انسانسوابق تحصیلی
   کارشناسی ارشد، تکنولوژی محیط زیست، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٤
   دکتری، تکنولوژی محیط زیست، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٤

مقالات
International Journal
1. Mohammad Reza Ashrafzadeh, Ali Asghar Naghipour, Maryam Haidarian, Szilvia Kusza and David S. Pilliod, Effects of climate change on habitat and connectivity for populations of a vulnerable, endemic salamander in Iran , Global Ecology and Conservation, Volume 19, 2019, e00637
2. Ashrafzadeh MR, Djan M, Szendrei L, Paulauskas A, Scandura M, Bagi Z, Ilie DE, Kerdikoshvili N, Marek P, Kusza Sz., Large-scale mitochondrial DNA analysis reveals new lights on phylogeography of Central and Eastern-European Brown hare (Lepus europaeus Pallas, 1778) , Plos One, 2018, 13 (10), e0204653
3. Kusza Sz, Ashrafzadeh MR, Végh-Tóth B, Bagi Z., Maternal genetic variation in the northeastern Hungarian fallow deer (Dama dama) population , Mammalian Biology, 2018, 93, 21-28.
4. Ashrafzadeh MR, Rezaie HR, Khalilipour O, Kusza S. , Genetic relationships of wild boars highlight the importance of Southern Iran in forming a comprehensive picture of the species’phylogeography , Mammalian Biology, 2018, 92, 21-29.
5. Ashrafzadeh MR, Naghipour AA, Haidarian M, Khorozyan I., Modeling the response of an endangered flagship predator to climate change in Iran , Mammal Research, 2018, 64, 1-13.
6. Ashrafzadeh MR, Khosravi, R., Ahmadi, M., Kaboli, M. , Landscape heterogeneity and ecological niche isolation shape distribution of spatial genetic variations in Iranian brown bears (Ursus arctos) , Mammalian Biology, 2018, 93, 64-75.
7. Ashrafzadeh MR, Kaboli M, Naghavi MR., Mitochondrial DNA analysis of Iranian brown bears (Ursus arctos) reveals new phylogeographic lineage , Mammalian Biology, 2016, 81, 1-9.
8. Ashrafzadeh MR, Bordkhani M. , New morphometric data of wild boar (Sus scrofa, Linnaeus 1758) from the Minoo Island, Iran , Journal of Biology-Zoology, 2012, 57, 139-153.
9. Ghadirian T, Mohammadi S, Ashrafzadeh MR, Shariati M, Shahi T. , Distribution and Taxonomic Status of the Eastern Spiny Mouse (Acomys dimidiatus) (Rodentia: Muridae) in Iran , Ecology and Environment, 2011, 21, 244-249.
10. Khalilipour O, Rezaei HR, Alizadeh A, Kaboli M, Ashrafi S, Ashrafzadeh MR., Assessment of the Phylogenetic Status of Afghan Pika (Ochotona rufescens) , Journal of Wildlife and Biodiversity, 2017, 1, 12-18.
11. Habibzadeh N, Ashrafzadeh MR., The habitat of brown bear (Ursus arctos) in northwest of Iran: mapping habitat quality and potential connectivity , Wildlife Research, 2018
Research Journal
١٢. محمدصادق فرهادی نيا، عليرضا محمدی، سهراب اشرفی، محمدرضا اشرف¬زاده و حسین محمدی, اولويت بندي حفاظتي پستانداران ايران براي مديريت کارآمد , محیط زیست طبیعی، 1394، دوره 68، شماره 3
١٣. محمدرضا اشرف‌زاده، محمد کابلی، محمدرضا نقوی، حبیب‌اله حقی، محمود شکیبا، کورس ربیعی، داود غنی‌پور، مهدی انصاری, بررسی ساختار جغرافیایی و تاریخچه جمعیت شناختی خرس قهوه¬ای (Ursus arctos) بر اساس توالی ناحیه کنترل میتوکندری , تاکسونومی و بیوسیستماتیک، 1394، شماره 25
١٤. محمدرضا اشرف¬زاده، محمد کابلی، محمدعلی ادیبی، امید یوسفی، محسن امیری و محمدرضا مسعود, جایگاه تبارشناختی و تنوع ژنتیکی خرس¬های قهوه¬ای ایران بر اساس ناحیه کنترل میتوکندری , محیط زیست جانوری. سال نهم، 1396
١٥. مريم بردخواني، محمدرضا اشرف زاده و حميد گشتاسب ميگوني, مطالعه مقدماتی خوک وحشی (Sus scrofa) در جزيره مينو و پارک هاي ملي خبر و گلستان با تاکید بر ويژگي هاي ریخت شناختي و ریخت سنجی , زیست شناسی کاربردی، 1395، 29
١٦. محمدرضا اشرف¬زاده و اکرم مرادي, برآوردی از وضعیت شکار در منطقه شکار ممنوع چهل¬پا، استان خوزستان , محیط زیست جانوری، 1396، سال نهم، شماره 4.
١٧. زینب عبیداوی، کاظم رنگزن، روح¬الله میرزایی و محمدرضا اشرف¬زاده, ‌‌‌‌‌‌‌مدل‌سازی پراکنش بالقوه گونه‌های حیات‌وحش بر مبنای دانش بوم‌شناختی جوامع بومی در مقایسه با روش‌های یادگیری ماشینی (مطالعه موردی: آهوی ایرانی در منطقه حفاظت‌شده میشداغ) , محیط زیست طبیعی، 1396، دوره 70، شماره 4
١٨. محمدرضا اشرف¬زاده و سارا سالم, نقش جوامع محلّی در حفاظت از گونه‎های در خطر انقراض حیات وحش (مطالعة موردی: گوزن زرد ایرانی در استان خوزستان) , جغرافيا و پايداري محيط ،1396، شمارة 23
١٩. محمدرضا اشرف¬زاده و علیرضا نظریان, مدل¬سازی زیستگاه مطلوب کبک دری (Tetraogallus caspius) به عنوان یک گونه شاخص مناطق مرتفع کوهستانی , محیط زیست طبیعی، 1396، دوره 70، شماره 4
٢٠. محمدصادق فرهادي¬نيا، سهراب اشرفي، حميد فرحمند و محمدرضا اشرف¬زاده, تبارشناسي و تنوع ژنتيکي پلنگ ايراني (Panthera pardus saxicolor) در ايران , محیط زیست طبیعی، 1397، دوره 71، شماره 1کتب و جزواتافتخارات
١. رتبه دوم کنکور سراسري کارشناسي ارشد محیط زیست سال 1382
٢. پذیرفته شده بورس دکتری اعزام به خارج سال 1391
٣. بورسیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
٤. رتبه اول کنکور دکتری تخصصی، محیط زیست، 1391
٥. پژوهشگر برگزیده در جشنواره علمی و فناوری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، 1393پایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. نوشین لطیفی تعيين بارکد ژنتيکي ماهيان منطقه چاه نيمه هاي زابل استان سيستان و بلوچستان
٢. الهام برومندی تهيه بارکد ژنتيکي ماهيان رودخانه بارکيلي رود استان گيلان
٣. بهنام جزایری تبارشناسي لاک پشت برکه اي خزري (Mauremys caspica Gmelin, ۱۷۷۴) در استان چهارمحال و بختياري


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است