یکشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٧


علیرضا داودیان دهکردی

استاد تمام

مرتع و آبخیزداری

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن: 03832324401

alireza.davoudian@gmail.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   بررسی پترولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی و مطالعه ریزساختارهای دگرشکلی در پهنه ی برشی
   بررسی پترولوژی، تکتونیک، تعین سن و ژئوشیمی سنگ‌های آذرین و دگرگونی به ویژه در پهنه زمین ساختاری سنندج-سیرجان و به میزان کم‌تر در پهنه زاگرس و ایران مرکزی
   مطالعات صحرایی، پتروگرافی، مینرال شیمی، ژئوترموبارومتری، جدایش کانی، تعیین سن به روش 40Ar/39Ar در کانی‌های آمفیبول، بیوتیت، فنژیت، فلدسپار و موسکویت و روش تعیین سن U-Pb Zircon به همراه ژئوشیمی ایزوتوپی Sr-Nd-Pb سنگ کل در سنگ‌های آذرین و دگرگونی
   بررسی ریزساختارهای سنگ‌های دگرگونی به ویژه تحت تاثیر دگرشکلی شکل‌پذیرسوابق تحصیلی
   دوره تحقیقاتی، زمین شناسی، ، اتریش ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٠
   دکتری، زمین شناسی، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٤
   کارشناسی ارشد، زمین شناسی، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٢
   کارشناسی ، زمین شناسی، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٦٨

مقالات
International Journal
1. , 40Ar/39Ar mineral ages of eclogites from North Shahrekord in the Sanandaj–Sirjan Zone, Iran: Implications for the tectonic evolution of Zagros orogen ,کتب و جزواتافتخارات
١. پژوهشگر برگزیده استان چهارمحال و بختیاری در سال 1395
٢. پژوهشگر برگزیده دانشگاه در سال 1394
٣. مدرس منتخب آموزشی دانشگاه در سال 1393
٤. مدرس منتخب آموزشی دانشگاه در سال 1387
٥. پژوهشگر برگزیده دانشگاه در سال 1386

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است