چهارشنبه ٢٩ فروردين ١٤٠٣


محمد شفیع دهاقین

دانشیار

ریاضی کاربردی

دانشکده علوم ریاضی

تلفن: 03832324401دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی و حل عددی معادلات انتگرال و انتگرال-دیفرانسیلسوابق تحصیلی
   دکتری، ریاضی، دانشگاه شهید باهنر ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٥
   کارشناسی ارشد، ریاضی، دانشگاه شهید باهنر ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٩
   کارشناسی ، ریاضی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٧

مقالاتکتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است