جمعه ٢٤ آبان ١٣٩٨


مهدی دهقانی

استادیار

فیزیک

دانشکده علوم پایه

تلفن: 03832324401

dehghani@sci.sku.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   فيزيك ذرات بنيادي: ساخت مدلهاي خاص ذره اي با توجه به تقارن پيمانه اي
   رياضي فيزيك: ساختار فضاي فاز دستگاههاي پيمانه اي (نوع اول) و ساخت فضاي فاز (كاهش يافته) دستگاههاي نوع دوم و كوانتش آنها
   نسبيت عام و گرانش: كوانتش كانوني گرانش
   كيهان شناسي: كيهان شناسي كوانتميسوابق تحصیلی
   دکتری، فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
   کارشناسی ارشد، فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
   کارشناسی ، فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

مقالاتکتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است