یکشنبه ٣ تیر ١٣٩٧


اسماعیل صادقی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن: -

sadeghiesma@gmail.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   ادبیات عرفانی و معاصرسوابق تحصیلی
   دکتری، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمی تهران ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٥
   کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٧
   کارشناسی ، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٥

مقالات
Research Journal
١. اسماعیل صادقی -جهانگیر صفری -محمود آقاخانی , بررسی عناصر طرح روایی در رمان تنگسیر چوبک براساس دیدگاه تودروف وگریماس , پژوهشکده علوم انسانی ومطالعات فرهنگی -
٢. دکتر اسماعیل صادقی -محمود آقاخانی , بررسی نوستالژی وساختار روایی در شعر قصه ی شهر سنگستان مهدی اخوان ثالث , پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعت فرهنگی -تاریخ 22/2/92-شماره 1303 دردست چاژ
٣. محمود آقاخانی، اسماعیل صادقی، جمالدین مرتضوی, نقد و تحلیل عناصر داستان در ده نمونه از شعرهای روایی معاصر , کاوش نامه یزد، شماره 29، 1393
٤. علی محمدی آسیابادی، اسماعیل صادقی، معصومه طاهری, طرح واره حجمی و کاربرد آن در بیان تجارب عرفانی , شماره دوم گوهر گویا، 1392
٥. مسعود فروزنده، اسماعیل صادقی، لیلا توکل , بررسی شکاف نسلی در رمان درازنای شب جمال میرصادقی , بوستان ادب، شماره ی سوم، 1391
٦. اسماعیل صادقی, بررسی عناصر داستانی زال و رودابه , سبک شناسی و نقد ادبی
٧. اسماعیل صادقی، محمود آقاخانی، حمید رضایی, تحلیل ساختاری طرح داستان غنایی یوسف و زلیخای جامی , ادب غنایی، سال دهم، شماره ی نوزدهم، 1391
٨. محمود آقاخانی، اسماعیل صادقی، جهانگیر صفری, تحلیل چند مولفه پایداری در آثار شاعران پایداری , نشریه ادبیات پایداری، شماره دهم، 1393
٩. اسماعیل صادقی، سید کاظم موسوی، , بررسی نوستال‍ی آرمانشهر در اشعار شاعران معاصر , ادب غنایی، سال دوازدهم، 1393
Promotion Journal
١٠. اسماعیل صادقی, بررسی ساختاری داستان رفتن کیکاووس به مازنداران , مطالعات و تحقیقات ادبی شماره 16، 1390
١١. اسماعیل صادقی, بررسی فعل در زبان فارسی , مجله دانشکده دانشگاه شهر کرد، شماره 7و8، 1387
١٢. محمود آقاخانی، اسماعیل صادقی، مسعود فروزنده, تحلیل ساختاری شعر عقاب خانلری و خانه سرویلی نیما بر اساس نظریه برمون و گریماس , مطالعات داتسانی، شماره اول، 1391
١٣. اسماعیل صادقی، جهانگیر صفری، محمود آقاخانی, تحلیل ساختاری طرح روایی در فیلم سلیمان نبی , سال هشتم فصلنامه پژوهش هنر، 1393
١٤. اسماعیل صادقی، جهانگیر صفری و محمود آقاخانی, بررسی ساختار روایت در داستان حضرت ایوب , مطالعات داستانی، شماره چهارم، 1392
١٥. اسماعیل صادقی ، محمود آقاخانی, بررسی ساختار زمانی در رمان چشمهایش , مطالعات داستانی، شماره دوم،1391
١٦. دکتر صادقی, تعریف اسم، صفت و قید در دستور زبان های سنتی فارسی , فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سال چهارم، شماره 14 و 15 ، پاییز و زمستان 138
International Conference
١٧. م‍ژده خسوری، اسماعیل صادقی، پروانه پیوند, بررسی کهن الگوها در رمان چراغ ها را من خاموش می کنم , پکنفرانس بین المللی ژیام نور خراسان شمالی
١٨. جهانگیر صفری، اسماعیل صادقی، سجاد نجفی بهزادی, بررسی و تحلیل سبک شناختی داستان های بازنویسی شده از شاهنامه برای کودکان , همایش بین المللی دانشگاه پیام نور خراسان شمالی 1393
١٩. اسماعیل صادقی، فرنگیس شاهرخی, تصاویر سورریالیستی در شعر دفاع مقدس , مجموعه مقالات همایش بین المللی ژیام نور خراسان شمالی
٢٠. آقاخانی بی‍نی، اسماعیل صادقی، زهرا عظیمی, مولفه های ادبیات پایداری در اشعار شهریار , همایش شهریار، 1393
National Conference
٢١. اسماعیل صادقی -جهانگیر صفری -سجاد نجفی بهزادی , سبک شناسی برخی داستان های بازنویسی شده از کلیله ودمنه برای گروه سنی نوجوان , همایش ملی ادب وزبان شناسی -شهریور 93
٢٢. اسماعیل صادقی , نقد روانشناسی وساختار روایی در مجموعه اشعار شهریار , کنگره بزگداشت استاد شهریار -اردیبهشت 92
٢٣. اسماعیل صادقی -جهانگیر صفری-محمود آقاخانی , بررسی عناصر آرمان شهردر اشعار فروغ فرخزادوژاله اصفهانی , سومین همایش ملی کارنامه صد سال شعرزنان قارسی سرا-اسفند91
٢٤. اسماعیل صادقی , بررسی تلفیق وعرفان ونوع ظهور آن در شهر دفاع مقدس , همایش ادب مقاومت پارسی -دانشگاه پیام نورمرکزهمدان -اسفن 92
٢٥. اسماعیل صادقی , ادبیات پایداری ،فرهنگ عاشورا ومهدویت ،عناصر مقابله با استکبار ستیزی , همایش استانی ادب مقاومت دانشگاه پیام نورهمدان-اسفند 92
٢٦. اسماعیل صادقی -فرنگیس شاهرخی , بررسی شیوه های تصویر سازی در شعر رضوی , وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی اداره کل استان کرمانشاه -شهریور93
٢٧. اسماعیل صادقی -ابراهیم ظاهری , بررسی برخی از عناصر داستانی درداستانهای کودک در جشنواره کودک ونوجوان رضوی , ارشاد استان کرمانشاه -شهریور93
٢٨. اسماعیل صادقی -محمود آقاخانی , نقد وبررسی ادبیات داستانی با محوریت زندگی امام رضا , نسیم جنان-سومین همایش علمی پژوهشی
٢٩. اسماعیل صادقی -پروانه پیوند-مژده خسروی , بررسی روایت وشخصیت پردازی در ادبیات داستانی رضوی معاصر ایران , وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی اداره کل استان کرمانشاه -شهریور93
٣٠. اسماعیل صادقی -فاطمه جوکار-رحمت الله قاسمی سیاس, عشق،عاشق،معشوق در غزلیات حکیم نزاری قهستانی , همایش نقد وتحلیل زندگی ،دانشگاه بیرجند -اردیبهست وخرداد 93
٣١. اسماعیل صادقی -محمود آقاخانی , بررسی ساختار داستان هفت خوان اسفندیار براساس نظریه کلودبرمون , همایش بزگداشت ابوالقاسم فردوسی در هزاره دوم شاهنامه -دی ماه 1390
٣٢. اسماعیل صادقی -محمود آقاخانی , تحلیل شگرد های ورودی وخروجی ذهن نویسنده , همایش ملی داستان پژوهی -خرداد91شماره 23798
٣٣. اسماعیل صادقی -محمود آقاخانی , تحلیل عناصر داستانی در منظومه ی روایی فرهاد وشیرین وحشی بافقی , همایش بزرگداشت وحشی بافقی ا-اردیبهشت 92شماره 934
٣٤. اسماعیل صادقی , بررسی نوستالژی وساختار روایی بر منظومه درفش کاویان حمید مصدق , هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویح زبان وادب فارسی شماره 101تاریخ 15/6/91
٣٥. اسماعیل صادقی-یزدان پاکمهر, شعرای همدانی در عصر صفوی باتاکیید برجایگاه کلیم همدانی وعبدالرزاق نهاوندی , همایش ملی تاریخ 13و14تیر 91دانشگاه بوعلی سینا
٣٦. اسماعیل صادقی, نوستالوژی در شعر دفاع مقدس دلتنگی برای هویت ملی , همایش ادبیات پایداری کرمان، 1391
٣٧. اسماعیل صادقی, بررسی مولفه های هویت در شعر دفاع مقدس با رویکرد آرکاییسم , همایش استانی ادب مقاومت ژارسی همدان
٣٨. اسماعیل صادقی, بررسی گفتمان مسجد و ادبیات دفاع مقدس در ترویج فرهنگ اسلامی , همایش ملی مساجد و جهان اسلامکتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. بررسی واقع گرایی در برخی آثار جمال میرصادقی
٢. صحنه پردازی و فضا سازی در رمان های جنگ (پل معلق،زمین سوخته،نخل های بی سر)
٣. بررسی و مقایسه پاس های زمانی در شعر نظامی گنجوی و منوچهری دامغانی
٤. بررسی و مقایسه شخصیت پردازی در رمان های زنگ ها برای که به صدا در می آیند و وداع با اسلحه اثر ارنست همینگوی و دو رمان ایرانی زمین سوخته اثر احمد محمود و شطرنج با ماشین قیامت نوشته حبیب احمد زاده
٥. بررسی شخصیت پردازی در رمان های غزاله علیزاده
٦. بررسی عناصر داستانی آثار اسماعیل فصیح
٧. رئالیسم جادویی و بازتاب آن در برخی آثار ادبیات معاصر
٨. آرکائیسم در شعر دو تن از شاعران ادبیات مقاومت(قیصر امین پو ر و سید حسن حسینی)
٩. بررسی کهن الگوها در مجموعه سه جلدی پارسیان و من اثر ارمان ارین
١٠. بررسی توصیفی اسطوره های ملی و مذهبی در شعر دفاع مقدس
١١. بررسی ترس و اضطراب در آثار صادق چوبک (سنگ صبور)، احمد محمود(زمین سوخته)، محمود دولت آبادی (کلیدر جلد یک)
١٢. بررسی ترس و اضطراب در آثار فروغ فرخزاد و سهراب سپهری
١٣. بررسی و مقاسیه شخصیت پردازی در رمان جنگ و صلح اثر لئون تولستوی و رمان زمین سوخته اثر احمد محمود
١٤. بررسی تطبیقی شعر فرخی سیستانی و سروش اصفهانی
١٥. زیبایی شناسی شعر وحشی بافقی
١٦. مقایسه نوستالژی ِشعر دفاع مقدس در اشعار دوران جنگ و دهه ی پس از جنگ
١٧. مقایسه رمان های سفر به گرای 270 اثر احمد دهقان و ثریا در اغما اثر اسماعیل فصیح از نظر زبان،سبک و اندیشه
١٨. بررسی مسائل اجتماعی و فکری در سه رمان از آثار احمد محمود
١٩. بررسی محتوای خاطرات اسرای هشت سال دفاع مقدس
٢٠. بررسی نوع ادبی حسب حال نویسی در عصر قاجار بر اساس برجسته ترین آثار
٢١. تحلیل مفاهیم و ساختاری طرح در انواع متون روایی ادبیات پایداری
٢٢. تحلیل روانکاوانه دو رمان جنگ


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است