پنج شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٦


راضیه اسکندری

مربی

مهندسی کامپیوتر

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: 03832324401

r.eskandari@aut.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   امنیت شبکهسوابق تحصیلی

مقالاتکتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. گوهر شاهرخ بررسی پر.وتکل های مسیریابی در شبکه های موردی خودرویی 1394
٢. زهره لطف علی پور ّبهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های موردی بی سیم 1393


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است