دوشنبه ٣١ اردیبهشت ١٤٠٣


احسان زمانی

دانشیار

مهندسی مکانیک-جامدات

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: 03832324401

zamani.ehsan@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   مكانيك ضربه
   انتشار امواج در جامدات
   مكانيك نفوذ
   انفجار و فرآيندهاي فلزكاري انفجاري
   ساندويچ پنلها، كامپوزيتها و نانوكامپوزيتها
   رفتار ديناميكي مواد مهندسي
   طراحي جنگ افزارسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٠
   کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٣
   کارشناسی ، مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨١

مقالات
International Journal
1. gholam h. liaghat- ehsan zamani, explosive welding of stailess steel- carbon steel coaxial pipes , Journal of MATERIALS SCIENCE
2. mohammad hossein poi- gholam h. liaghat- ehsan zamani, Investigation of the ballistic impact behavior of 2D woven glass/epoxy/nanoclay nanocomposites , Journal of COMPOSITE MATERIALS
3. reza mohamadipoor- ehsan zamani- mohammad hossein pol, Nonlinear analytical study of thin laminated composite plate reinforced by nanoparticles under high-velocity impact , Thin-Walled Structures
4. reza mohamadipoor- ehsan zamani- mohammad hossein pol, Analytical and Experimental Investigation of Ballistic Impact on Thin Laminated Composite Plate , International Journal of Applied Mechanics
5. sajjad seifoori- fatemeh abbaspour- ehsan zamani, Molecular dynamics simulation of impact behavior in multi-walled carbon nanotubes , Superlattices and Microstructures
Research Journal
6. sajjad seifoori- fatemeh abbaspour- ehsan zamani, Analytical Spring-Mass Model of Impact Behavior of Double-Walled Carbon Nanotubes , Transport Phenomena in Nano and Micro Scales
٧. احسان زمانی- غلامحسین لیاقت- حمیدرضا شاهوردی, مطالعه تحليلي و عددي فروريزش فوم آلومينيوم در برابر ضربه صفحه اي سرعت بالا , ماهنامه علمي پژوهشي مهندسي مکانيک مدرس
٨. محمدحسین پل- غلامحسین لیاقت- احسان زمانی, بررسي تئوري و تجربي تأثير نانوذرات رسي بر روي خواص بالستيکي مواد مرکب شيشه/ اپوکسي , ماهنامه علمي پژوهشي مهندسي مکانيک مدرس
٩. احسان زمانی- غلامحسین لیاقت- محمدحسین پل, مدلسازي و مطالعه تحليلي فروريزش پيشرونده فوم آلومينيوم , ماهنامه علمي پژوهشي مهندسي مکانيک مدرس
١٠. علی اسکینی- احسان زمانی, مطالعه اثر تنش پسماند ايجاد شده توسط فرايند ماشينکاري بر روي اعوجاج قطعات جدارنازک به کمک روش المان محدود , ماهنامه علمي پژوهشي مهندسي مکانيک مدرس
١١. علی اسکینی- احسان زمانی, بررسي تأثير بارهاي مکانيکي و حرارتي بر اعوجاج ايجاد شده توسّط فرآيند ماشين‌کاري قطعات جداره نازک به کمک روش المان محدود , ماهنامه علمي پژوهشي مهندسي مکانيک مدرس
١٢. محمود هاشمی- احسان زمانی- اصغر مهدیان, شبيه سازي عددي و بهينه سازي عملکرد نفوذگر چاه نفت , ماهنامه علمي پژوهشي مهندسي مکانيک مدرس
١٣. رضا محمدی پور- احسان زمانی- محمدحسین پل, بررسي تحليلي رفتار بالستيک ورقهاي نازک کامپوزيتي چندلايه بر اساس معيارهاي ساي-هيل و کرنش ماکزيمم , ماهنامه علمي پژوهشي مهندسي مکانيک مدرس
١٤. رضا محمدی پور- احسان زمانی- محمدحسین پل, بررسي تحليلي جذب انرژي و آسيب لايه لايه شدگي در صفحات کامپوزيتي تقويت شده با نانوذرات تحت برخورد سرعت بالا , دانش و فناوری هوافضا
١٥. فاطمه عباسپور- احسان زمانی- سجاد صیفوی, مطالعه اثر ضربه نانوذرات بر نانولوه هاي كربني دوجداره با استفاده از تئوري غيرمحلي الاستيسيته , مدلسازی در مهندسیکتب و جزواتافتخارات
١. فارغ التحصیل رتبه اول کارشناسی- 1381
٢. رتبه اول آزمون ورودی دوره دکتری دانشگاه تربیت مدرس- 1384پایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. حسین قاسمی مطالعه تحلیلی و عددی جذب انرژی صفحات مرکب ساندویچی کامپوزیت-فلز در برابر امواج انفجاری دوشنبه ٢٠ شهريور ١٤٠٢
٢. سجاد استرکی مطالعه تجربی و عددی جذب انرژی در۱. پنلهای ساندویچی با هسته فوم آلومینومی پر شده STF و سازه های سلولی با پوسته چند لایه ی STF و کامپوزیت تحت بارگذاری ضربه ای سرعت پایین سه شنبه ٢٢ شهريور ١٤٠١
٣. محمد ایزدپناه تجلیل عددی فروریزش لوله های کامپوزیتی پر شده از فوم پلی یورتان تحت بارگذاری فشاری با سرعت های متفاوت شنبه ١٩ شهريور ١٤٠١
٤. علیرضا زاغیان تورق پنل های کامپوزیتی چندلایه تحت امواج بلست شنبه ٦ مهر ١٣٩٨


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است