سه شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٧


رحمت اله فتاحیان دهکردی

استادیار

علوم پایه

دانشکده دامپزشکی

تلفن: 03832324401برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   بررسی ساختار بافتی و تغییرات ناشی از آن به دنبال نانوذراتسوابق تحصیلی

مقالاتکتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است