یکشنبه ٣ تیر ١٣٩٧


غلامرضا ربیعی

استادیار

علوم باغبانی

دانشکده کشاورزی

تلفن: 32324401-6, Ext:2572برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   ژنتیک و اصلاح گیاهان باغبانی: بهنژادی گیاهان باغبانی شامل درختان میوه معتدله و گرمسیری و نیمه گرمسیری، میوه های ریز، گیاهان زینتی، گیاهان دارویی و سبزیهاسوابق تحصیلی

مقالاتکتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است