یکشنبه ١٢ تیر ١٤٠١


غلامحسین حیدری

استادیار

فیزیک

دانشکده علوم پایه

تلفن: 03832324401-2079

haidari@sku.ac.ir and moh1135@gmail.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   برهمکنش نور با ماده، شامل : لايه هاي نازک و نانوساختارها، ساختارهای پلاسمونيکی و فوتونيکی - قطعات الکترو-اپتیکی مانند سلول خورشیدی و دیود های نورگسیل : (روش های بررسی : شبیه سازی کامپیوتری - ساخت ، بررسی و مشخصه یابی )سوابق تحصیلی
   دکتری، فیزیک، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٤
   کارشناسی ارشد، فیزیک، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٩
   کارشناسی ، فیزیک، دانشگاه یزد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٧

مقالات
International Journal
1. Gholamhosain Haidari, Nano-viewpoint in Modeling and Investigation of the D/M/D Transparent-Conductive Layer , Plasmonics (2021)
2. Sayyideh Mahboubeh Mousavifar1, Mohsen Ghasemi *1,2, Gholamhosain Haidari1, Near and Far-Field Plasmonic Enhancement From Thermally Evaporated Ag Nanostructures in Polymer Photovoltaic Cells: Simulation and Experimental Study , IEEE Journal of Photovoltaics (2020)
3. Gholamhosain Haidari, Comparative 1D optoelectrical simulation of the perovskite solar cell , AIP advances (2019)
4. Gholamhosain Haidari, One-dimensional modeling for optoelectrical simulation of mesoporous perovskite solar cell , Applied Optics (2019)
5. Gh. Haidari , "Three-Dimension FDTD Optical Simulation of the Surface Roughness in the Perovskite Solar Cell" , DOI (identifier) 10.1109/JPHOTOV.2019.2914919 - IEEE Journal of Photovoltaics (2019).
6. Gholamhosain Haidari, Morteza Hajimahmoodzadeh, Hamid Reza Fallah, Andreas Peukert, Alina Chanaewa, Elizabeth von Hauff, Thermally evaporated Ag nanoparticle films for plasmonic enhancement in organic solar cells: effects of particle geometry , physica status solidi (RRL)–Rapid Research Letters (2015)
7. Gholamhosain Haidari, Morteza Hajimahmoodzadeh, Hamid Reza Fallah, Mohsen Ghasemi Varnamkhasti, Effective medium analysis of thermally evaporated Ag nanoparticle films for plasmonic enhancement in organic solar cell , Superlattices and Microstructures (2015)
8. MM Larijani, G Haidari, Characterizations of Buried Silicon Nitride Layer Produced by Ion Implantation and Study its Electronic Properties , World Applied Sciences Journal (2010)
Research Journal
٩. غلامحسین حیدری، نادر قبادی و محسن قاسمی, سنتز نانوهرمهاي ا كسيد روي با قابليت استفاده در سلول خورشيدي , نانو مقياس سال سوم- شماره 2- تابستان 95- مقاله 8 (1395) 113-120
International Conference
10. Gh. Haidari , Formation buried silicon nitride layer by ion implantation and study its electrical and crystal properties , Thin film &Nanotech 2004, 13-17 July 2004, Singapore
11. Gh. Haidari , Numerical Solution of Scattering Integral for Universal Interatomic Potential , 17th International conference on Ion Implantation Technology, June, 8-13, 2008 , California, USA
National Conference
١٢. الهام یوسفی، محسن قاسمی، غلامحسین حیدری , بهینه سازی عددی سلول خورشیدی CIGS با بررسی اثر ضخامت لایه جاذب و لایه های میاتگیر مختلف , سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی-1400
١٣. غزاله نفر ، محسن قاسمی، غلامحسین حیدری , شبیه‌سازی و مقایسه اثر نقص حجمی و نقص فصل مشترک بر عملکرد سلول فواوولتاییک CdS/CdTe , سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی-1400
١٤. معصومه صمدی-غلامحسین حیدری- حامد بحیرایی, بررسی تاثیر ضخامت لایه ضد بازتاب بر عملکرد سلول سیلیکونی نسل جدید بواسطه شبیه سازی الکترو-اپتیکی , کنفرانس فیزیک ایران 1400
١٥. Maral Mosallanejad, Gholam Hosain Haidari, Mohsen Ghasemi, Optical Simulation of Graphene in Organic Solar Cells Using the 3DFDTD Method , بیست و ششمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران - بهمن 98
١٦. غلامحسین حیدری, شبیه سازی اپتیکی نانوساختار Au-ZNO با استفاده از روش FDTD , کنفرانس ماده چگال - انجمن فیزیک
١٧. میاحیون - حیدری, سنتز نانوذرات پایدار نقره در اندازه¬های مختلف با استفاده از روش احیاء شیمیایی , کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم - دانشگاه دولتی آمل
١٨. شیری- حیدری, شبیه سازی ضخامت اپتیکی لایه میانی بر عملکرد سلول خورشیدی پروسکایتی , کنفرانس ادواری سلول خورشیدی دانشگاه شریف
١٩. معالی-حیدری, شبیه سازی اثرات عیوب برروی عملکرد سلول های خورشیدی آلی , کنفرانس ادواری سلول خورشیدی دانشگاه شریف
٢٠. هدایی- حیدری, شبیه سازی تاثیر سطح مشترک لایه ها بر کارایی سلول خورشیدی پروسکایتی مسطح , بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
٢١. موسوی-قاسمی -حیدری, تأثیر نانوذرات پلاسمونیکی بر کارایی سلول‌های فوتوولتاییک پلیمری , بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
٢٢. غلامحسین حیدری, Usability of plasmonic nanostructure in organic solar cell , کنفرانس ادواری سلول خورشیدی دانشگاه شریف
٢٣. غلامحسین حیدری, بررسی لایه ZnO-Al تهیه شده به روش سل-ژل جهت استفاده به عنوان الکترود , کنفرانس رشد بلور - انجمن فیزیک ایران
٢٤. غلامحسین حیدری, بررسی رشد نانومیله های عمودی ZnO با استفاده از روش رسوب از حمام شیمیایی , کنفرانس رشد بلور - انجمن فیزیک ایران
٢٥. غلامحسین حیدری, بررسی لایه شفاف و رسانای AZO در ساختار سلول خورشیدی آلی , همایش ملی فیزیک و کاربردهای آن - دانشگاه ملایر
٢٦. غلامحسین حیدری, شبیه سازی خواص پالسمونیکی نانوساختارهای جفت شده با استفاده از روش المان سطحی , همایش ملی فیزیک و کاربردهای آن - دانشگاه ملایرکتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. فاطمه رحیمی بررسی اثرات ناهمسانگردی متامواد هذلولوی بر آهنگ واپاشی و جابه‌جایی لمب اتم های دوترازه پنج شنبه ٢٢ مهر ١٤٠٠
٢. غزاله نفر بهینه سازی سلول های فوتوولتائیک بر پایه CdTe/CdS و ارزیابی تأثیر نقص ها بر کارآیی آن ها سه شنبه ٢٧ مهر ١٤٠٠
٣. الهام یوسفی بهینه سازی سلول فوتوولتاییک لایه نازک CIGS و بررسی اثر لایه های میانگیر بر عملکرد آن چهارشنبه ٢١ مهر ١٤٠٠
٤. اعظم مرادی بررسی در هم تنیدگی کوانتومی سامانه های اتمی در حضور مواد با ضریب شکست نزدیک صفر دوشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٩
٥. مارال مصلی نژاد شبیه سازی سلول خورشیدی آلی پیوند ناهمگون حجمی مبتنی بر گرافین با روش FDTD سه شنبه ١٥ بهمن ١٣٩٨
٦. شکیبا شریفیان منش شبیه سازی و ساخت الکترود های شفاف با ساختار متشکل از دی الکتریک- فلز سه شنبه ١٥ بهمن ١٣٩٨
٧. پگاه شیری بررسی اثر لایه میانی بر کارایی سلول خورشیدی پروسکایتی با استفاده از شبیه سازی الکترو-اپتیکی جمعه ١ شهريور ١٣٩٨
٨. یاسمین میاحیون بررسی خواص پلاسمونیکی نانوذرات نقره سنتز شده بمنظور استفاده در سلول خورشیدی پروسکایتی جمعه ١ شهريور ١٣٩٨
٩. محمد معالی بررسی عیوب الکترونیکی سلول خورشیدی آلی با استفاده از شبیه سازی الکتریکی جمعه ١ شهريور ١٣٩٨
١٠. فروغ هدایی بررسی و شبیه سازی سطوح مشترک سلول خورشیدی پروسکایتی Ch3Nh3PbX3 با استفاده از شبیه سازی اپتیکی پنج شنبه ١ شهريور ١٣٩٧
١١. اسری نجابتی بررسی تاثیر لایه فعال بر بازده سلول خورشیدی پروسکایتی Ch3Nh3PbX3 با استفاده از شبیه سازی الکتریکی جمعه ١ اردیبهشت ١٣٩٦
١٢. سیده محبوبه موسوی فر تاثیر نانو ذرات فلزی پلاسمونیکی بر کارایی سلول های فوتوولتاییک لایه نازک آلی جمعه ١ اردیبهشت ١٣٩٦
١٣. معصومه صمدی بررسی تجربی ریخت شناسی سلول خورشیدی پروسکایتی CH3NH3PbX3 دوشنبه ١ شهريور ١٣٩٥


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است