دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨


غلامحسین حیدری

استادیار

فیزیک

دانشکده علوم پایه

تلفن: 03832324401-2079

haidari@sku.ac.ir and moh1135@gmail.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   برهمکنش نور با ماده، شامل : لايه هاي نازک و نانوساختارها، ساختارهای پلاسمونيکی - فوتونيکی بهمراه قطعات الکترو-اپتیکی مانند سلول خورشیدی ( شبیه سازی - ساخت - بررسی و مشخصه یابی ) : تجربی : ساخت لایه های نازک، نانو ساختارها و سلول خورشیدی بهمراه مشخصه یابی آنها با استفاده از روش های مختلف آنالیز بهمراه تحلیل داد ها با استفاده از نرم افزار های مرتبط - شبيه سازي : اپتيکي -الکترونیکی بواسطه برنامه نويسي مجزا و یا نرم افزارهای مرتبط در لينوکس - ويندوز - (( The interaction of light with matter, including thin films and nanostructures, plasmonic-photonic structures, along with electro-optical devices such as solar cells (simulation, production, and characterization)سوابق تحصیلی
   دکتری، فیزیک، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٤
   کارشناسی ارشد، فیزیک، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٩
   کارشناسی ، فیزیک، دانشگاه یزد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٣

مقالات
International Journal
1. Gh. Haidari , "Three-Dimension FDTD Optical Simulation of the Surface Roughness in the Perovskite Solar Cell" , DOI (identifier) 10.1109/JPHOTOV.2019.2914919 - IEEE Journal of Photovoltaics (2019).
2. Gholamhosain Haidari, Morteza Hajimahmoodzadeh, Hamid Reza Fallah, Andreas Peukert, Alina Chanaewa, Elizabeth von Hauff, Thermally evaporated Ag nanoparticle films for plasmonic enhancement in organic solar cells: effects of particle geometry , physica status solidi (RRL)–Rapid Research Letters (2015)
3. Gholamhosain Haidari, Morteza Hajimahmoodzadeh, Hamid Reza Fallah, Mohsen Ghasemi Varnamkhasti, Effective medium analysis of thermally evaporated Ag nanoparticle films for plasmonic enhancement in organic solar cell , Superlattices and Microstructures (2015)
4. MM Larijani, G Haidari, Characterizations of Buried Silicon Nitride Layer Produced by Ion Implantation and Study its Electronic Properties , World Applied Sciences Journal (2010)
Research Journal
٥. غلامحسین حیدری، نادر قبادی و محسن قاسمی, سنتز نانوهرمهاي ا كسيد روي با قابليت استفاده در سلول خورشيدي , نانو مقياس سال سوم- شماره 2- تابستان 95- مقاله 8 (1395) 113-120
International Conference
6. Gh. Haidari , Formation buried silicon nitride layer by ion implantation and study its electrical and crystal properties , Thin film &Nanotech 2004, 13-17 July 2004, Singapore
7. Gh. Haidari , Numerical Solution of Scattering Integral for Universal Interatomic Potential , 17th International conference on Ion Implantation Technology, June, 8-13, 2008 , California, USA
National Conference
٨. غلامحسین حیدری, شبیه سازی اپتیکی نانوساختار Au-ZNO با استفاده از روش FDTD , کنفرانس ماده چگال - انجمن فیزیک
٩. میاحیون - حیدری, سنتز نانوذرات پایدار نقره در اندازه¬های مختلف با استفاده از روش احیاء شیمیایی , کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم - دانشگاه دولتی آمل
١٠. شیری- حیدری, شبیه سازی ضخامت اپتیکی لایه میانی بر عملکرد سلول خورشیدی پروسکایتی , کنفرانس ادواری سلول خورشیدی دانشگاه شریف
١١. معالی-حیدری, شبیه سازی اثرات عیوب برروی عملکرد سلول های خورشیدی آلی , کنفرانس ادواری سلول خورشیدی دانشگاه شریف
١٢. هدایی- حیدری, شبیه سازی تاثیر سطح مشترک لایه ها بر کارایی سلول خورشیدی پروسکایتی مسطح , بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
١٣. موسوی-قاسمی -حیدری, تأثیر نانوذرات پلاسمونیکی بر کارایی سلول‌های فوتوولتاییک پلیمری , بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
١٤. غلامحسین حیدری, Usability of plasmonic nanostructure in organic solar cell , کنفرانس ادواری سلول خورشیدی دانشگاه شریف
١٥. غلامحسین حیدری, بررسی لایه ZnO-Al تهیه شده به روش سل-ژل جهت استفاده به عنوان الکترود , کنفرانس رشد بلور - انجمن فیزیک ایران
١٦. غلامحسین حیدری, بررسی رشد نانومیله های عمودی ZnO با استفاده از روش رسوب از حمام شیمیایی , کنفرانس رشد بلور - انجمن فیزیک ایران
١٧. غلامحسین حیدری, بررسی لایه شفاف و رسانای AZO در ساختار سلول خورشیدی آلی , همایش ملی فیزیک و کاربردهای آن - دانشگاه ملایر
١٨. غلامحسین حیدری, شبیه سازی خواص پالسمونیکی نانوساختارهای جفت شده با استفاده از روش المان سطحی , همایش ملی فیزیک و کاربردهای آن - دانشگاه ملایرکتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. پگاه شیری بررسی اثر لایه میانی بر کارایی سلول خورشیدی پروسکایتی با استفاده از شبیه سازی الکترو-اپتیکی جمعه ١ شهريور ١٣٩٨
٢. یاسمین میاحیون بررسی خواص پلاسمونیکی نانوذرات نقره سنتز شده بمنظور استفاده در سلول خورشیدی پروسکایتی جمعه ١ شهريور ١٣٩٨
٣. محمد معالی بررسی عیوب الکترونیکی سلول خورشیدی آلی با استفاده از شبیه سازی الکتریکی جمعه ١ شهريور ١٣٩٨
٤. فروغ هدایی بررسی و شبیه سازی سطوح مشترک سلول خورشیدی پروسکایتی Ch3Nh3PbX3 با استفاده از شبیه سازی اپتیکی پنج شنبه ١ شهريور ١٣٩٧
٥. اسری نجابتی بررسی تاثیر لایه فعال بر بازده سلول خورشیدی پروسکایتی Ch3Nh3PbX3 با استفاده از شبیه سازی الکتریکی جمعه ١ اردیبهشت ١٣٩٦
٦. سیده محبوبه موسوی فر تاثیر نانو ذرات فلزی پلاسمونیکی بر کارایی سلول های فوتوولتاییک لایه نازک آلی جمعه ١ اردیبهشت ١٣٩٦
٧. معصومه صمدی بررسی تجربی ریخت شناسی سلول خورشیدی پروسکایتی CH3NH3PbX3 دوشنبه ١ شهريور ١٣٩٥


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است