چهارشنبه ٢٩ فروردين ١٤٠٣


محمد غلامی بابادگانی

استاد تمام

ریاضی کاربردی

دانشکده علوم ریاضی

تلفن: 03832324401-2318

gholami-m@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   کدینگ : کدینگ شاخه ای از مخابرات است که روش های متفاوت ارسال داده بر روی یک کانال مخابراتی را به شرط وجود نویز بررسی می کند. در این جا به منظور غلبه بر نویز کانال بیت هایی به بیت پیام اضافه می شود که به آنها بیت های افزونگی می گویند. قضیه شانون ادعا می کند که کدی با کمترین افزونگی وجود دارد که احتمال خطای کدگشایی در آن به سمت صفر میل می کند.
   رمزنگاری: در رمزنگاری هدف ساختن طرح‌ها یا پروتکل‌هایی است که بتوان با کمک آنها حتی در حضور دشمن نیز کارهای خاصی را انجام داد. یک هدف اساسی در رمزنگاری این است که به افراد این امکان را بدهند که روی یک کانال ناامن با حفظ حریم خصوصی و اصالت داده‌هایشان به صورت کاملاً امن با هم ارتباط برقرار کنند. به عنوان مثال فرض کنید که آلیس بخواهد از طریق اینترنت پیامی را برای باب ارسال کند. در حالت ایده‌آل می‌خواهیم که هیچ حمله کننده‌ای نتواند هیچ اطلاعاتی درباره پیام آلیس به‌دست آورد و همچنین نتواند هیچ تغییری در پیام آلیس بدون اینکه باب متوجه شود، ایجاد کند. با وجود اینکه حفظ حریم خصوصی و اصالت داده‌ها یک هدف اصلی برای پروتکل‌های رمزنگاری است علاوه بر این امروزه علم رمزنگاری در موضوعات بسیار زیاد دیگری مانند رأی‌گیری الکترونیکی، پول‌های الکترونیکی و مزایده‌های امن پیشرفت‌های قابل توجه‌ای کرده است و مسائل زیادی در این زمینه‌ها نیز مطرح شده است.سوابق تحصیلی
   دکتری، ریاضی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٨
   کارشناسی ارشد، ریاضی، دانشگاه صنعتی شریف، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٢
   کارشناسی ، ریاضی، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٠

مقالات
International Journal
1. Z Gholami, M Gholami, 4-cycle free APM LDPC codes with an explicit construction , Journal of Algebraic System 8 (2), 283-289
2. Marjan Majdzadeh, Mohammad Gholami, (7,K) girth-8 QC-LDPC codes with an explicit construction , Journal of Algebraic Systems
3. M Gholami, Z Roostaie, On the Decoding of [47, 24, 11] and [48, 24, 12] Quadratic Residue Codes by Some New Fast Algorithms , Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science 45 (2 …
4. F Abedi, M Gholami, On the Construction of Multitype Quasi-Cyclic Low-Density Parity-Check Codes with Different Girth and Length , IEEE Access
5. M Gholami, A Nassaj, LDPC Codes Based on Rational Functions , IETE Journal of Research
6. F. Abedi, M. Gholami, Some Explicit Constructions of Type-II, III, IV, V QC-LDPC Codes with Girth ۶ , China Communications. 2020 May 29;17(5):89-109.
7. , Edge Coloring of Graphs with Applications in Coding Theory , China Communications, June 2020, accepted for publication
8. Marjan Majdzade, Mohammad Gholami, On the Class of High-Rate QC-LDPC Codes with Girth ۸ From Sequences Satisfied in GCD Condition , IEEE Communications Letters, Volume: 24 , Issue: 7 , July 2020, pp 1391 - 1394
9. M Gholami, A Nassaj, LDPC codes based on Mobius transformations , IET Communications 13 (11), 1615 – 1624; 2019 Mar 29.
10. Z Gholami, M Gholami, Anti Quasi-Cyclic LDPC Codes , IEEE Communications Letters 22 (6), 1116 - 1119; 2018
11. M Gholami, M Alinia, Z Rahimi, An explicit method for construction of CTBC codes with girth 6 , AEU-International Journal of Electronics and Communications 74, 183-191; 2017
12. M Gholami, M Alinia, Explicit APM-LDPC codes with girths 6, 8, and 10 , IEEE Signal Processing Letters 24 (6), 741-745; 2017
13. M Gholami, Z Gholami, An explicit method to generate some QC LDPC codes with girth 8 , Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science. 2016 Jun 1;40(2):145-9.
14. M Gholami, M Alinia, High-performance binary and non-binary low-density parity-check codes based on affine permutation matrices , IET Communications 9 (17), 2114-2123; 2015
15. M Gholami, A Nassaj, Row and column extensions of 4-cycle free LDPC codes , IEEE Communications Letters 20 (1), 25-28; 2015
16. M. Gholami, G, Raeisi, Column large girth column-weight two and three LDPC codes , IEEE Communications Letters, vol. 18, no. 10, Oct. 2014.
17. M. Gholami, M. Esmaeili, M. Samadieh, Quasi cyclic LDPC codes based on finite set systems , IET Communications, vol. 8, pp. 1837–1849, July 2014.
18. P. K. Beiranvand, R. Beyranvand, and M. Gholami, Classification of finite rings on order p6 by generators and relations , Article ID 467905, Journal of Mathematics, vol. 2013, pp. 1-8, 2013.
19. M. Gholami, M. Samadieh, G. Raeisi , Column-weight three QC LDPC codes with girth 20 , IEEE Commun. Lett., vol. 17, no. 7, July 2013.
20. M. Gholami, M. Samadieh, Design of binary and nonbinary codes from lifting of girth-8 cycle codes with minimum lengths , IEEE Commun. Lett., vol. 17, pp. 777-780, 2013.
21. M. Gholami, M. Samadieh, Convolutional cylinder-type block-circulant cycle codes , Transactions on Combinatorics, vol. 2, pp. 9-17, 2013.
22. M. Gholami, M. Esmaeili , Maximum-girth cylinder-type block-circulant LDPC codes , IEEE Transactions on Communications, vol. 60, no. 4, pp. 952-962, 2012.
23. M. Gholami, F. S. Mostafaiee , On the girth of Tanner (3,7) quasi-cyclic LDPC codes , Transactions on Combinatorics, vol. 1, no. 2, pp. 1-16, 2012.
24. M. Gholami, Division of two power-series by a determinant , International Journal of Contemporary, Math. Sciences, vol. 6, no. 13-16, pp. 735-744, 2011.
25. M. Esmaeili, M. Gholami, Structured QC LDPC codes with girth 18 and column weight J>=3 , International Journal Electron Communications (AEUE), vol. 64, pp. 202-217, 2010.
26. M. Esmaeili, M. Gholami, Geometrically-structured maximum-girth LDPC block and convolutional codes , IEEE J. on Selected Areas in Communications (J-SAC), vol. 27 , no. 6, pp. 831-845, Aug. 2009.
27. M. Esmaeili, M. Gholami, Type-III LDPC convolutional codes , Contemporary Engineering Sciences, vol. 2, no. 2, pp. 85-93, 2009.
28. M. Esmaeili, M. Gholami, Maximum-girth slope-based quasi-cyclic (2,k>=5)-LDPC codes , IET Communications, vol. 2, no. 10, pp. 1251-1262, Nov. 2008.
Research Journal
29. M Gholami, Z Rahimi, Recursive Construction of (J, L) QC LDPC codes with girth 6 , Transactions on Combinatorics 5 (2), 11-22; 2016
International Conference
30. Zahra Gholami, Mohammad Gholami, Type-II APM-LDPC Codes with Girth 6 , the ۴th International Conference on Computational Algebra, Computational Number Theory and Applications, CACNA2023
31. Zahra Gholami, Mohammad Gholami, A new approach for counting cycles in QC LDPC codes , the ۴th International Conference on Computational Algebra, Computational Number Theory and Applications, CACNA2023
32. Z Roostaei, M Gholami, Construction Spatially Coupled LDPC Codes With Permutation Matrices , The 54th Annual Iranian Mathematics Conference, 818-821, 2023
33. Z Roostaie, M Gholami, Investigation of Spatially Coupled Codes with good error rate performance , 53rd National Mathematical Conference
34. M Majdzade, M Gholami, Some efficient properties of Stanley sequences , 53rd National Mathematical Conference
35. M Gholami, M Alinia, Efficient encoding of APM-LDPC codes , The 46th Annual Iranian Mathematics Conf., Yazd University, Iran, 62; 2015
36. M. Gholami, M. Samadieh , Double Cylinder Cycle Codes of Arbitrary Girth , The International Congress of Mathematics 2014, August 13-21, 2014, Coex, Seoul, Korea.
37. M. Gholami, M. Alinia, Generalized Greatest Common Divisor Algorithm for Construction of QC LDPC Codes with Girth Eight , The 45th Annual Iranian Mathematics Conference, University of Semnan, Semnan, Iran, August 26-29, 2014.
38. M. Gholami, S. Fasahat , Tight Lower Bound of the Length of (4,L) QC LDPC Codes with Girth Eight , The 45th Annual Iranian Mathematics Conference, University of Semnan, Semnan, Iran, August 26-29, 2014.
39. M. Gholami, M. Samadieh, G. Raeisi, High rate low-density parity-check codes with large girth , The 44th Annual Iranian Mathematics Conference, Ferdowsi University of Mashhad, Iran 27-30 August 2013.
40. M. Gholami, M. Esmaeili, On the girth of structured regular LDPC codes , Wireless Personal Multimedia Communications (WPMC2005), pp. 910-914, Sept. 2005.
National Conference
41. M. Gholami, Z. Rahimi , An Explicit Method to Generate Girth-6 LDPC Codes , The 45th Annual Iranian Mathematics Conference, University of Semnan, Semnan, Iran, August 26-29, 2014.
42. M. Gholami, Constructing LDPC Codes from Edge Coloring Bipartite Graphs , 5th Iranian Conference on Applied Mathematics, Bu-Ali Sina University, Sept. 2-4, 2013.
43. M. Gholami, FSS-based Construction of LDPC Codes , The First Conference on Combinatorics and its Applications Faculty of Khansar, Khansar, Iran, May 18-19, 2012
44. M. Gholami, S. Moradi, Security of Dual-generalized rebalanced-RSA , The First Conference on Combinatorics and its Application, Faculty of Khansar, Khansar, Iran, May 18-19, 2012.
45. M. Gholami, Combinatorial construction of LDPC codes with arbitrary girth , Proc. of the Fourth Conference on Algebraic Combinatorics, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran, Nov. 2-3, 2011.
46. M. Gholami, Block-structure graph for construction of algebraic LDPC codes , Proc. of the Fourth Conference on Algebraic Combinatorics, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran, Nov. 2-3, 2011.
٤٧. سمیه مرادی، محمد غلامی, تعمیم سیستم رمزی دوگان RSA به سه گان RSA و بررسی امنیت آن , دومین همایش منطقه ای برق، سما، بروجرد، اسفند 1391کتب و جزواتافتخارات
١. استاد مشاوره دانشجویان شاهد از سال 1391 تاکنون.
٢. انتخاب برای شرکت در 24 امین مسابقات المپیاد ریاضی دانشجویی در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به همراه ارائه یک مقاله ابتکاری برای یافتن ضرایب ناشی از تقسیم دو چندجمله ای توانی بر حسب یک دترمینان در مقطع کارشناسی.
٣. داور برخی مجلات مهم بین المللی مانند "IEEE Communication Letter"، “IEEE Transactions on Communications” و “American Mathematical Society”.
٤. چاپ یک مقاله در ژورنال IEEE Transactions on Communications که جزو مجلات Q1 (مجلات با بیشترین کیفیت) با H Index 158 می باشد.
٥. چاپ چهار مقاله در ژورنال IEEE communications letters که جزو مجلات Q1 (مجلات با بیشترین کیفیت) با H Index 102 می باشد.
٦. چاپ یک مقاله در مجله IEEE Journal on Selected Areas in Communications که جزو مجلات Q1 (مجلات با بیشترین کیفیت) با H Index 177 می باشد.
٧. دعوت در برگزاری کارگاه کدگذاری و نظریه اطلاعات در دانشگاه آزاد خراسگان، خانه ریاضیات اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه دامغان و دو دوره اخیر در دانشگاه کاشان
٨. دعوت برای مصاحبه دانشجویان دکتری دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان.
٩. دعوت به عنوان ممتحن خارجی درس کدگذاری دانشجویان دکتری دانشگاه اصفهان.
١٠. دعوت برای برگزاری کلاس مجازی درس کدگذاری در دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
١١. دریافت گرنت به عنوان یکی از 1000 ریاضیدان منتخب جوان جهت شرکت در کنفرانس بین المللی ریاضیات در کره جنوبی (NANUM 2014 که در آنجا به مریم میرزاخوانی به عنوان ریاضیدان برتر جایزه فیلدز اعطا شد).
١٢. انتخاب به عنوان عضو غیرمقیم مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات (IPM).
١٣. داشتن چندین پروژه با مرکز تحقیقات مخابرات ایران و پروژه امنیت شبکه مبایل در دانشگاه صنعتی مالک اشتر
١٤. عضو بنیاد ملی نخبگان.
١٥. رتبه اول در میان شرکت کنندگان آزمون دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1382.
١٦. رتبه 11 کشوری در آزمون ارشد سال 1380 و تحصیل در دانشگاه صنعتی شریف.
١٧. کسب رتبه اول دانش آموختگی در دوران کارشناسی (دانشگاه اصفهان) در سال 1380
١٨. کسب رتبه اول دانش آموختگی در دوران کارشناسی (دانشگاه اصفهان) در سال
١٩. کسب رتبه اول دانش آموزی در گروه ریاضی-فیزیک دوران دبیرستان.
٢٠. دانشیار دانشگاه شهرکردپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. کمترین فاصله کدهای خلوت آرایه ای
٢. کدهای فاقد دور به طول 4 برپایه مجموعه های تفاضلی
٣. شمارش دورهای کوتاه در پرتوگراف های کدهای شبه خلوت دوری
٤. کدگشایی کدهای تصحیح کننده خطا با فاصله کراندار با استفاده از پایه های گروبنر
٥. ساخت ترکیبیاتی کدهای خلوت با گرث بالا
٦. کدگشایی کدهای خلوت شبه دوری
٧. کوتاه نمودن کدهای خلوت شبه دوری نامنظم
٨. ارتباط بین مجموعه تله ای مساله ساز و انحراف روی محاسبات کدهای خلوت
٩. مجوعه های تله ای و تضمین توانایی تصحیح خطای کدهای خلوت تعمیم یافته
١٠. بررسی جبری کمر دسته ای از کدهای خلوت شبه دوری
١١. ساخت کدهای شبه دوری خلوت با کمر بالا
١٢. یک روش آسیب پذیری جدید RSA با استفاده از کسرهای مسلسل
١٣. کدهای دوری با طول زوج روی Z4
١٤. RSA دوگان و تحلیل امنیت آن
١٥. حل دستگاه معادلات یک متغیره پیمانه ای در سیستم رمزی RSA
١٦. افزایش سرعت RSA با استفاده از قضیه باقیمانده چینی مقاوم در برابر حملات خطای سخت افزاری


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است