شنبه ٥ خرداد ١٤٠٣


حسین گلستانیان

استاد تمام

مهندسی مکانیک-جامدات

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: 2324438

golestanian@eng.sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   روش های تولید مواد مرکب، روش اجزاء محدود، نانوکامپوزیت، خواص مکانیکی مواد مرکبسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی مکانیک، ، ایالات متحده امریکا، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٦
   کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، ، ایالات متحده امریکا، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٠
   کارشناسی ، مهندسی مکانیک، ، ایالات متحده امریکا، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٦٨

مقالات
International Journal
1. Mahmoud Haghighi, Ali Khodadadi, Hossein Golestanian1 and Farshid Aghadavoudi, Effects of defects and functional groups on graphene and nanotube thermoset epoxy-based nanocomposites mechanical properties using molecular dynamics simulation , DOI: 10.1177/0967391120929075
2. Farshid Aghadavoudi, Hossein Golestanian & Kamran Alasvand Zarasvand, Elastic behaviour of hybrid cross-linked epoxy-based nanocomposite reinforced with GNP and CNT: experimental and multiscale modelling , Polymer Bulletin volume 76, pages4275–4294(2019)
3. Kamran Alasvand Zarasvand, Hossein Golestanian , Investigating the Effects of Number and Distribution of GNP Layers on Graphene Reinforced Polymer Properties: Physical, Numerical and Micromechanical Methods ,
4. Kamran Alasvand Zarasvand, Hossein Golestanian, Determination of Nonlinear Behavior of Multi-Walled Carbon Nanotube Reinforced Polymer: Experimental, Numerical, and Micromechanical ,
5. Farshid Aghadavoudi, Hossein Golestanian , Yaghoub Tadi Beni, Investigating the Effects of Resin Cross Linking Ratio on Mechanical Properties of Epoxy-based Nanocomposites using Molecular Dynamics ,
6. Z. Matin Ghahfarokhi and H. Golestanian, Effects of nanotube helical angle on mechanical properties of carbon nanotube reinforced polymer composites , Computational Materials Science 50 (2011) 3171–3177
7. Hossein Golestanian, Mahdieh Hamedi, Fracture Analysis of Sinusoidal CNT-Based Nanocomposites with Uniform and Nonuniform CNT Distributions ,
8. Mohammad Karimi Khoozani, Mehrdad Poursina, and Hossein Golestanian, Analytical Investigation of Tension between Mills in Continuous Cold Rolling , International Journal of Civil Engineering and Building Materials (ISSN 2223‐487X) Vol. 2 No.4 2012
9. Hossein Golestanian and Mahdieh Hamedi, EVALUATION OF EFFECTIVE MECHANICAL PROPERTIES OF NANOCOMPOSITES REINFORCED WITH SINUSOIDAL CARBON NANOTUBES , NANO: Brief Reports and Reviews Vol. 7, No. 5 (2012) 1250041
10. H. Golestanian and M. H. Gahrouei, Effective mechanical properties of nanocomposites reinforced with wavy carbon nanotubes , Materials Science and Technology 2013 VOL 29 NO 8 913
11. M. H. Gahrouei and H. Golestanian, Evaluation of effective mechanical properties of nanocomposites reinforced with multiwalled carbon nanotube , Materials Science and Technology 2013 VOL 29 NO 12
12. M. Hashemi Gahrouei and H. Golestanian, Effective Mechanical Properties of Nanocomposites Reinforced With Carbon Nanotubes Bundle , Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran 25(2): 177 - 185 (2014) University of Tehran, ISSN 1016-1104
13. Hossein Mamanpoush and Hossein Golestanian, INVESTIGATING THE EFFECTS OF CARBON NANOTUBE ORIENTATION ON THE MACROSCOPIC STIFFNESS OF NANOCOMPOSITES , International Journal of Current Life Sciences, Vol. 4, Issue 4, pp. 1168-1174
Research Journal
14. Ali Khodadadi, Mahmoud Haghighi, Hossein Golestanian, Farshid Aghadavoudi, Molecular dynamics simulation of functional and hybrid epoxy based nanocomposites , Accepted
١٥. پویا محسن زاده مبارکه و حسین گلستانیان, بررسی تأثیرات طول، قطر و کایرالیتی بر خواص مکانیکی نانولولههای کربنی معیوب , IJMEP Vol. 21, Issue 1, pp. 188-217
١٦. محمد کریمی خوزانی، مهرداد پورسینا، حسین گلستانیان, محاسبه ی تحلیلی کشش بین قفسه ای در فرایند کشش سرد پیوسته , مجله ی مهندسی مکانیک، جلد 41، شماره 2، پاییز و زمستان 1390
International Conference
١٧. مهدیه حامدی، حسین گلستانیان, تعیین خواص مکانیکی نانوکامپوزیتهای تقویت شده با نانولوله ی کربنی سینوسی به روش اجزاء محدود , کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فناوری های پیشرفته، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر مجلسی، 19 لغایت 21 مهر ماه 1391، هتل عباسی اصفهان
National Conference
١٨. حمید صالحی، حسین طالبی، حسین گلستانیان، محمد علی وزیری, مدلسازی تغییرشکل صفحه موجدار کامپوزیتی در اثر تحریک سیم حافظ دار به روش عددی , دوازدهمین کنفرانس هوافضای ایران تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
١٩. مهدیه حامدی، حسین گلستانیان, تعیین خواص مکانیکی نانوکامپوزیتهای تقویت شده با نانولوله های سینوسی همراستا , دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 25 و 26 بهمن 1390کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. آقای محمد نادریان تحلیل ترمومکانیکی و بهینه سازی پوسته ی استوانه ای کامپوزیتی الیاف منحنی (سفتی متغییر) دارای گشودگی دوشنبه ١٢ دی ١٤٠١
٢. مهدی احمدی بروجنی طراحی مخازن تحت فشار کامپوزیتی تولید شده به روش پیچش الیاف یکشنبه ٢٠ شهريور ١٤٠١
٣. سید علی افضلی بررسی اثرات شکل نانولوله کربنی بر خواص مکانیکی نانو کامپوزیت با استفاده از روش المان محدود سه شنبه ٣ اسفند ١٤٠٠
٤. محمود حقیقی تعیین خواص مکانیکی نانوکامپوزیت هیبریدی گرافن – نانولوله‌کربنی با زمینه پلیمری به روش چند‌مقیاسی چهارشنبه ٧ مهر ١٤٠٠
٥. فریده شریفی سامانی بررسی خواص نانو کامپوزیت‌های تقویت‌شده توسط نانولوله-های کربنی به روش های میکرو مکانیک شنبه ٩ اسفند ١٣٩٩
٦. محمود حقیقی تعیین خواص مکا نیکی نانوکامپوزی ت هیبری دی گرافن نانولوله کربنی با زمینه پلیمری به روش چندمقیاس ی جمعه ١ فروردين ١
٧. علی خدادادی مدلسازی چند مقیاسی رفتار الاستیک نانوکامپوزیت هیبریدی تقویت شده با نانولوله و نانوذره با زمینه پلیمری، با استفاده از روشهای دینامیک مولکولی و میکرومکانیک شنبه ١٦ فروردين ١
٨. امین قبادی تحلیل خمش و ارتعاشات آزاد مغناطیسی-الکتریکی-حرارتی-مکانیکی یک نانو صفحه فلکسوالکتریک تابعی مدرج با در نظر گرفتن اثر اندازه با استفاده از تئوری غیرکلاسیک سه شنبه ٢ مهر ١٣٩٨
٩. مصطفی بدیعیان فرد شبیه سازی و آنالیز رشد ترک در یک صفحه کامپوزیتی به روش XFEM به کمک روش المان محدود شنبه ١٩ شهريور ١٤٠١
١٠. فرزانه یوسفیان جزی بررسی اثرات توزیع وعیب نانولوله کربنی وگرافن بر خواص مکانیکی نانوکامپوزیت یکشنبه ٢٣ دی ١٣٩٧
١١. رسول احمد پور تعیین خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های تقویت شده با نانولوله های کربنی با استفاده از روش سلول واحد شنبه ١ دی ١٣٩٧
١٢. مجید منصوری تعیین عمر خستگی پوسته کامپوزیتی پره یکشنبه ٢٥ شهريور ١٣٩٧
١٣. مهدیه حامدی بررسی اثرات شکل و توزیع نانولوله بر شکست نانوکامپوزیت ها وارائه یک مدل موثر جهت تعیین اثرات فصل مشترک بین نانولوله و زمینه چهارشنبه ١٥ آذر ١٣٩٦
١٤. محمد حیدری عیب یابی جعبه دنده ها با استفاده از تبدیل موجک به عنوان پیش پردازشگر به کمک شبکه های عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان دوشنبه ١٦ اسفند ١٣٩٥
١٥. کامران علاسوند زراسوند تعیین خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های تقویت شده با نانولوله های کربنی و صفحات گرافن یکشنبه ١٦ خرداد ١٣٩٥
١٦. فرشید آقاداوودی تعیین خواص مکانیکی نانولوله کربنی و نانوکامپوزیت پلیمری تقویت شده با نانولوله کربنی با روش دینامیک مولکولی و چند مقیاسی و بررسی اثر اندازه بر خواص مکانیکی سه شنبه ١٦ شهريور ١٣٩٥
١٧. هادی صداقت پیشه بررسی اثرات پارامترهای پروسه تولید روی چگونگی جریان مذاب درون قالب در تولید کاور موتور اتومبیل تویوتا دوشنبه ٥ مهر ١٣٨٩
١٨. مظفر افشار جهانشاهی تعیین خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های تقویت شده با نانولوله های کربنی حلزونی شکل مسطح سه شنبه ٢٧ اردیبهشت ١٣٩٠
١٩. زهرا متین قهفرخی تعیین خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های تقویت شده با نانولوله های کربنی خمیده و طنابی شنبه ٥ شهريور ١٣٩٠
٢٠. مهدیه حامدی تعیین خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های تقویت شده با نانولوله_های کربنی سینوسی شنبه ٨ مهر ١٣٩١
٢١. سید حسین مامن پوش تعیین اثرات توزیع نانولوله_های کربنی بر خواص مکانیکی نانوکامپوزیت ها سه شنبه ٨ اسفند ١٣٩١
٢٢. محمد هاشمی گهرویی تعیین خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های تقویت شده با نانولوله های کربنی خمیده و طنابی دوشنبه ١٨ مهر ١٣٩٠
٢٣. هادی احمدی تحلیل کمانش صفحات ارتوتروپیک نانو/ میکرو مقیاس در بستر الاستیک بر اساس تئوری مرتبه n ام تغییر شکل برشی و تئوری غیر موضعی یکشنبه ١٣ اسفند ١٣٩١
٢٤. حسین طالبی طراحی و ساخت صفحه ی کامپوزیتی موج دار هوشمند با عملگری سیم آلیاژ حافظه دار یکشنبه ١١ اسفند ١٣٩٢
٢٥. مهوش خاکباز دستگردی شبیه سازی سیکل پخت یک پره کامپوزیتی جمعه ١٨ بهمن ١٣٩٢
٢٦. احمد روحانی بررسی اثر سایش روی نانوکامپوزیتها و نیز خواص مکانیکی آنها یکشنبه ٢١ اردیبهشت ١٣٩٣
٢٧. جواد ترکی سامانی تعیین خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های تقویت شده با الیاف فازی کربنی دوشنبه ١١ اسفند ١٣٩٣


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است