پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩


سعید حبیبیان دهکردی

دانشیار

علوم پایه

دانشکده دامپزشکی

تلفن: 03832324401برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   گیاهان دارویی
   داروهای آرام بخش
   ترمیم زخم
   نانو داروهاسوابق تحصیلی
   پسا دکتری، دامپزشکی، دانشگاه بریستول انگلستان، انگلستان ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٢
   دکتری، دامپزشکی، دانشگاه بریستول انگلستان، انگلستان ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٠
   دکترای حرفه ای، دامپزشکی، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧١

مقالاتکتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است