دوشنبه ٣١ اردیبهشت ١٤٠٣


هاجر احمدی مقدم

دانشیار

مهندسی متالورژی و مواد

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن:

hajar.ahmadi@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   سرامیک
   پیزوالکتریک
   مواد دی الکتریک
   مواد دیرگدازسوابق تحصیلی
   کارشناسی ، مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه شهرکرد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٧
   کارشناسی ارشد، مهندسی مواد، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٩
   دکتری، مهندسی مواد، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٥

مقالات
International Journal
1. Hajar Ahmadi Moghadam, Seyed Mohammad Arab, Effects of Heating Rate on the Thermal and Mechanical Properties of the Bauxite-Based Low-Cement Refractory Castables , Moghadam, Hajar Ahmadi, and Seyed Mohammad Arab. "Effects of Heating Rate on the Thermal and Mechanical Properties of the Bauxite-Based Low-Cement Refractory Castables." Journal of Materials Engineering and Performance 29, no. 9 (2020): 5968-5974.
2. Hajar Ahmadimoghadam, Mehdi Delshad Chermahini, High remnant polarization of (K0. 5Na0. 5) 0.99 (Ba0. 0025Sr0. 0025) NbO3 piezoceramics with nano-CuO sintering aid , Ahmadimoghadam, Hajar, and Mehdi Delshad Chermahini. "High remnant polarization of (K0. 5Na0. 5) 0.99 (Ba0. 0025Sr0. 0025) NbO3 piezoceramics with nano-CuO sintering aid." Applied Physics A 127, no. 8 (2021): 1-7.
3. Mohammad Maleki Shahraki, Mohammad Golmohammad, Mehdi Delshad Chermahini, Pezhman Mahmoudi, and Hajar Ahmadi Moghadam, Stable high dielectric properties in (Cr, Nb) co-doped SnO2 ceramics , Materials Chemistry and Physics 246 (2020): 122843
4. Hajar Ahmadimoghadam, Ali Mirzaei, and Zahra Abedi Dehghi, The relation between porosity, hydration degree and compressive strength of Portland cement pastes in the presence of aluminum chloride additive , Construction and Building Materials 250 (2020): 118884
5. Hajar Ahmadimoghadam, Ali Mirzaei, Comparing the effects of a retarder and accelerator on properties of gypsum building plaster , Journal of Building Engineering, 28 (2020) 101075
6. Hajar Ahmadimoghadam, Mohammad Hossein Paydar, Low-temperature sintering of sodium beta alumina ceramics using nanosized SnO2 sintering aid , Processing and Application of Ceramics 14, no. 1 (2020): 56-62.
7. Hajar Ahmadi Moghadam, Mohammad Hossein Paydar, Investigation of Sm2O3 additive on mechanical and electrical properties of Li2O‐ stabilized β″‐alumina electrolyte , International Journal of Applied Ceramic Technology . (2017). , 14(6), 1183-1189.
8. Hajar Ahmadi Moghadam, Abdolghafar Barzegar, Low-temperature sintering of K0. 5Na0. 5NbO3 lead free ceramics using nano CuO sintering aid , Journal of Materials Science: Materials in Electronics,2017, 28(17), 13161-13167.
9. Hajar Ahmadi Moghadam, Mohammad Hossein Paydar, The Effect of Nano CuO as Sintering Aid on Phase Formation, Microstructure and Properties of Li2O-Stabilized beta''-Alumina Ceramics , JOURNAL OF CERAMIC SCIENCE AND TECHNOLOGY,.4 (2016): 441-446
10. Hajar Ahmadi Moghadam, Mohammad Hossein Paydar, Mechanical Properties and Reliability of Li2O‐Stabilized β″‐Alumina Ceramics: Effect of Synthesizing Method , International Journal of Applied Ceramic Technology, 2016, 13(6), 1053-1058.
11. MR Saeri, A Barzegar, H Ahmadi Moghadam, Investigation of nano particle additives on lithium doped KNN lead free piezoelectric ceramics , Ceramics International, 2011, 37(8), 3083-3087.
Research Journal
١٢. احمدی مقدم ه، میکائیل وند ش، شهمرادزاده گ, بررسي تأثير بوراکس بر هيدراتاسيون و خواص سيمان پرتلند , فصلنامه سرامیک ایران، 1401
١٣. احمدی مقدم ه، گل محمدی ف, بررسي تأثير دماي آنيل بر خواص دي‌الکتريک سراميک اکسيد روي , فصلنامه سرامیک ایران، 1402
١٤. احمدی مقدم ه، گل محمدی ف, بررسي تأثير دماي آنيل بر خواص دي‌الکتريک سراميک اکسيد روي , فصلنامه سرامیک ایران
١٥. فاطمه علیدوستی شهرکی، هاجر احمدی مقدم, بررسی تأثیر افزودنی اکسید نیوبیوم بر خواص دی الکتریک تیتانات بیسموت , علم و مهندسی سرامیک، جلد ۱۰ شماره ۳ صفحات ۳۵-۲۴، 1400
١٦. اسماعیل صادقی ده چناری، هاجر احمدی مقدم, بررسی افزودنی اکسید تیتانیوم بر ریزساختار و خواص دی الکتریکی اکسید روی , فصل نامه سرامیک ایران، جلد ۱۷ شماره ۲ صفحات ۳۳-۲۵، 1400
١٧. ساناز حامی، هاجر احمدی مقدم, بررسی افزودنی اکسید روی بر خواص دی الکتریکی و ریزساختار سرامیک اکسید تیتانیوم , فصل نامه سرامیک جلد ۱۷ شماره ۳ صفحات ۳۹-۳۱، 1400
١٨. محمد بابا محمدی اسفندآبادی، محمدرضا نیلفروشان، هاجر احمدی مقدم, تأثير دماي تف‌جوشي بر خواص چسب‌هاي غيرآلي فسفاتي دما بالا , فصل نامه سرامیک ایران، جلد ۱۷ شماره ۴ صفحات ۲۴-۱۶، 1400
١٩. مسعود شکرالهی، محمد رضا سائری، هاجر احمدی مقدم, بهبود هدایت یونی الکترولیت اکسید سریم دوپ شده با گادالونیوم با استفاده از کمک زینتر نانو اکسید مس , علم و مهندسي سراميك،
٢٠. احمدي مقدم هاجر، عبداللهی مهدی , بررسي رفتار استحکام فشاري و مقاومت به سايش کاشي کف در دماهاي تف جوشي مختلف , مواد نوين 1399 10:63-74
٢١. احمدي مقدم هاجر , بررسي تأثير دوپنت هاي اکسيد تيتانيوم و اکسيد موليبدن بر خواص پيزوسراميک نيوبات سديم پتاسيم , علم و مهندسي سراميك، 1399، جلد 1 صفحات 33-42
٢٢. احمدي مقدم هاجر، مالکي شهرکي محمد , تأثير متغيرهاي مختلف تف جوشي بر ريزساختار و خواص دي الکتريکي تيتانات بيسموت , علم و مهندسي سراميك، 1399، جلد 2 صفحات 9-20
٢٣. هاجر احمدی مقدم, بررسی تأثیر نیترات سدیم بر خواص بدنه های گچی , مجله علم و مهندسي سراميك - دوره ۷، شماره ۳ - ( پاییز ۱۳۹۷ )- صفحه 73-82
٢٤. هاجر احمدی مقدم؛ محمد حسین پایدار, بررسی تأثیر اندازه ذرات پودر بر ریزساختار، خواص مکانیکی و هدایت الکتریکی سرامیک- های سدیم بتا آلومینا , مجله مواد نوين/ جلد 9/شماره 4 / تابستان 1398
٢٥. هاجر احمدی مقدم؛ محمد حسین پایدار, بررسي خواص الکتروليت سديم بتا آلومينا در حضور افزودني‌هاي زيرکونياي پايدار شده با ايتريم و اکسيد نايوبيوم , مجله علم و مهندسي سراميك - جلد 7-شماره 1 (بهار 97) - صفحه9-1
٢٦. هاجر احمدی مقدم؛ محمد حسین پایدار, بررسی سنتز و رفتار چگالشβ‘‘-آلومینا به عنوان الکترولیت باتری‌های سدیم سولفور , فصلنامه علمی - پژوهشی مواد نوین ،دوره 6، شماره 22- زمستان 1394، صفحه 137-146
International Conference
27. هاجر احمدی مقدم, Enhanced Dielectric Properties in Bismuth Titanate Ceramics with CuO Sintering Aid , ۱۰th International Conference on Materials Science & Metallurgical Engineering (iMat۲۰۲۱)
٢٨. محمدعلي رجبي چم حيدري، هاجر احمدی مقدم، محمدرضا نیلفروشان, بررسي تأثير نانو ذرات اکسيد روي بر خواص ديرگداز دولوميتي , دومين کنفرانس بين‌ المللي کاربرد مواد و ساخت پيشرفته در صنايع
٢٩. هاجر احمدی مقدم, بررسي تأثير نانو ذرات آلومينا بر خواص فيزيکي و مکانيکي کاشي کف , سيزدهمين کنگره سراميک ايران و سومين کنفرانس بين المللي سراميک ايران
30. احمدي مقدم هاجر , Investigation the Effect of Citric Acid on the Physical and Mechanical Properties of Portland Cement , ۱st International Conference & ۴th National Conference on Materials, Metallurgy & Mining
31. مهدی مهرانیان، هاجر احمدی مقدم, Influence of Current Density on Properties of Ni–Co/SiC-CeO۲ Nanocomposite Coating , ۱st International Conference & ۴th National Conference on Materials, Metallurgy & Mining
٣٢. محدثه حققیت، محمد رضا نیلفروشان، هاجر احمدی مقدم, اهميت نوع ماده تخلخل زا در ريز ساختار کاتد لانتانيوم استرانسيوم منگنات , اولين کنفرانس بين المللي و چهارمين کنفراس ملي مهندسي مواد، متالورژي و معدن
33. Ahmadimoghadam H, Mohmedi Z, Akbarichaleshtori Z, Investigating the Effect of Particle Size on the Condensation Behavior of Kaolin Clay , 8th Iran International Conferenece & Exhibition on Materials Science & Metallurgical Engineering (iMat 2019) (1398)
34. Shokrollahi M, Saeri M, Ahmadimoghadam H , Effect of nano CuO sintering aid on densification and microstructure of Gd-doped CeO2 , 8th Iran International Conferenece & Exhibition on Materials Science & Metallurgical Engineering (iMat 2019) (1398)
35. Hajar Ahmadi Moghadam, Mozafar Jalili Masir, Zahra bandani Torshaki, Ali Dehghan, Effect of mixing rate of plaster with water on properties of gypsum plaster , International Congress on Building Industry, Dec 2018 – Tabriz International Conference Center, Islamic World Science Citation Center verify code: 97170-71204
٣٦. هاجر احمدي مقدم ، مهدي عبداللهی, بررسی تأثیر اندازه ذرات بر خواص رس بال کلی , هفتمين کنفرانس بين‌المللي مهندسي مواد و متالورژي، ایران تهران، 17-19 مهرماه 1397
37. Hajar Ahmadi Moghadam , Hengameh Fazeli Dehkordi and Hassan Sharifi, Effect of the Sintering Temperature on the Properties of Wall Tile , The 7th International Engineering Materials & Metallurgy Conference, October 9-10, 2018
٣٨. حسن رحیمی، محمد رضا نیلفروشان، هاجر احمدی مقدم, بررسی دمای محیط هیدراتاسیون بر ریز ساختار و خواص مکانیکی سیمان کلسیم آلومینات , کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی در هزاره سوم، ایران تهران، 7 دی 1396
٣٩. هاجر احمدی مقدم؛ مهدی عبداللهی, بررسي تأثير نسبت گچ به آب و افزودني ها بر استحكام و ضريب نفوذ آب در گچ , کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی در هزاره سوم، 1396
٤٠. هاجر احمدی مقدم؛ محمد عرب، محمد حسین پایدار, بررسی تأثیر سرعت خروج اکسترود برای ساخت لوله های انتها بسته سرامیکی , هفتمین کنفرانس بین المللی شیمی، متالوژی و مواد 1396
41. Hajar Ahmadi Moghadam, Mohammad Hossein Paydar, Comparing of Properties of Sodium Beta Alumina Ceramics with Nano and Micro TiO2 Sintering Aids , The 7th International conference of Chemistry,Metallurgy and Materials Engineering, 2018کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. فائزه گل محمدی سامانی بررسی تاثیرهیدروکسی آپاتیت بر خواص دی الکتریک و زیستی اکسیدروی سه شنبه ١٨ بهمن ١٤٠١
٢. اسماعیل صادقی بررسی ریز ساختار و خواص دی الکتریک اکسید روی با استفاده از مواد افزودنی چهارشنبه ٢٨ مهر ١٤٠٠
٣. فاطمه علیدوستی بررسی خواص پیزوسرامیک تیتانات بیسموت در حضور افزودنی ها چهارشنبه ٢٨ مهر ١٤٠٠
٤. محمد رضا رجبی چم حیدری بررسی رفتار انبساطی دیرگدازهای دولومیتی یکشنبه ٢٠ شهريور ١٤٠١
٥. مهدی مهرانیان بررسی خواص پوشش نانوکامپوزیتی Ni-Co-SiC-CeO2 اعمال شده به روش آبکاری الکتریکی پالسی چهارشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٩


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است