سه شنبه ٤ تیر ١٣٩٨


حسین حسن پور

استاد تمام

علوم پایه

دانشکده دامپزشکی

تلفن: 03832324401

hassanpour-h@vet.sku.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   Domestic animal reproduction: بررسی روند های قیزیولوژیک تولید مثل در حیوانات اهلیسوابق تحصیلی
   دکتری، دامپزشکی، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٤

مقالاتکتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است