یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨


محمد سعید حیدرنژاد

دانشیار

زیست شناسی

دانشکده علوم پایه

تلفن: 03832324401برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   بیوسیتماتیک آبزیان با تاکید بر قاب بالان آبری (از حشرات) و ماهیان بویژه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) همچنین اثر تاثیر یون های فلزی، نور و فوتوپریود بر رشد و پارامترهای خونی و نیز تنوع ژنتیکی و مورفولوژیکی ماهیان
   کار با نانوذرات و تاثیر آن بر اندام ها و ساختار های مختلف موجودات از جمله موش سفید آزمایشگاهیسوابق تحصیلی
   دکتری، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، ، استرالیا ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٥
   کارشناسی ارشد، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٣
   کارشناسی ، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٦٩

مقالاتکتب و جزواتافتخارات
١. - نویسنده کتاب تکامل موجودات زنده 1395
٢. - نویسنده کتاب سخت پوستان 1389
٣. - نویسنده کتاب سخت پوستان 1389
٤. - از نخبگان کشوری طی حکم خانم دکتر سلطانخواه از سوی معاونت محترم رییس جمهور
٥. - پژوهشگر برتر دانشکاه و استان چهارمحال و بختیاری – 1386

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است