سه شنبه ١ خرداد ١٤٠٣


سعید حقوقی اصفهانی

دانشیار

مهندسی برق (قدرت، کنترل)

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: 03832324438

hoghoughi@eng.sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   کنترل مقاوم
   کنترل بهینه
   کنترل فرایندهای اتفاقی
   نامعادلات ماتریسی خطی
   کنترل تعقیبی با معیار H_infinity
   کنترل سیستمهای غیر خطی با استفاده از مدلسازی تاکاگی- سوگنوسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی برق، دانشگاه نیو ساوت ولز ، استرالیا ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٨
   کارشناسی ارشد، مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧١
   کارشناسی ، مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٦٧

مقالات
Research Journal
1. Said H. Esfahani, Arash. Kh. Sichani , An Improvement on the Problem of Optimal Fuzzy H_infinity Tracking Control Design for Nonlinear Systems ,
2. Said H. Esfahani, Optimal Output Feedback H_infinity Tracking Control Design for T-S Fuzzy Systems with Immeasurable Premise Variables ,
3. Said H. Esfahani, An Improvement on the Problem of Optimal Feedback Fuzzy H_infinity Tracking Control Design for Nonlinear Discrete-Time Systems with State and Input Delay Nonlinear Systems , Under Review by IET-Control Theory & Applications
4. Said-H. Esfahani, A Robust Tracking Control Approach for Discrete-Time T-S Fuzzy Systems with Immeasurable Premise Variables , Under Review by IET-Control Theory & Applicationsکتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است