یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨


افشین هنربخش

دانشیار

مهندسی طبیعت

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن: 2543-03832324406

afshin.honarbakhsh@gmail.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   مهندسی و مدل سازی رودخانه :
   هیدرودینامیک و حمل رسوب رودخانه
   کنترل سیلاب
   هید رولو ژی و مدیریت منابع آب
   مهندسی و مدیریت حوزه آبخیز
   تحلیل فراوانی جر یانهای حدی
   هیدرولیک محاسباتی رودخانه
   کار برد محاسبات نرم در علوم آبسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی علوم آب، دانشگاه ناتینگهام انگلستان، انگلستان ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٣

مقالات
Research Journal
1. Wright, N.G., Honarbakhsh, A., and Thorne, C.R, Numerical Modelling of bank erosion in Meandering River Channels ,
٢. زهرا اسماعیلی ، سید جواد ساداتی نژاد، افشین هنر بخش و مریم علی بخشی, تعیین ایستگاهای پر خطر از نظر سیلاب در حوزه آبریز کارون بزرگ بر اساس تحلیل فراوانی منطقه ای بارش های 24 ساعته ,
3. M. Fathi and A. Honarbakhsh , Morphological Simulation of Bank Erosion in a Natural River ,
4. S. J. Sadatinejad, M. Shayannejad and A. Honarbakhsh , Investigation of the efficiency of the fuzzy regression method in reconstructing monthly discharge data of hydrometric stations in Great Karoon river basin ,
٥. امیر رضا منصوری، سید علی اکبر صالحی نیشابوری وافشین هنربخش , مطالعه عددی سه بعدی تغییرات تراز بستر در قوس 180 درجه ,
6. N. Sedaei A. Honarbakhsh and S.F. Mousavi , Survey of Relationship between Input Parameters and Calculated Suspended Sediment Discharge by Bagnold and Lane - Kalinske Method (Bazoft River, Iran) ,کتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است