جمعه ٤ اسفند ١٤٠٢


عباس حری

استادیار

مهندسی کامپیوتر

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: 4134

horri@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   محاسبات ابری: کاهش مصرف انرژی در مراکز داده ابری
   پردازش سبز
   تشخیص بدافزارهای اندرویدی
   پردازش داده با حجم بالا: تشخیص نفوذ از طریق پردازش دادهسوابق تحصیلی
   کارشناسی ارشد، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٨
   دکتری، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٣

مقالات
International Journal
1. , Effective Proposal for using Cloud Computing in Educational Environments in Iran ,
2. , Novel resource allocation algorithms to performance and energy efficiency in cloud computing ,
3. Rahmanian A, Horri A, Dastgheibyfard G , Toward a hierarchical and architecture-based virtual machine allocation in cloud data center , International Journal of Communication Systems 31:1-28
4. Horri.A, M. Deypir, Instance based security risk value estimation for Android application ,
National Conference
٥. , Energy and Performance-aware Virtual Machine Consolidation in Cloud Computing A Two Dimensional Approach ,
٦. , Energy and Performance-aware Virtual Machine Consolidation in Cloud Computing A Two Dimensional Approach ,کتب و جزوات
١. ، الگوریتم و فلوچارت،افتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. زهرا شریفی مدیریت منابع در محیط ابر – مه وسایل نقلیه با در نظر گرفتن کیفیت سرویس سه شنبه ٢٨ شهريور ١٤٠٢
٢. مسلم محمدی تخصیص منابع در اینترنت اشیا برای زیرساخت حسگر-ابر سه شنبه ٢٨ شهريور ١٤٠٢
٣. آقای مهدی علی مرادی راهبردهای زمان‌بندی در محیط‌های محاسباتی لبه‌ ابر با رویکرد یادگیری ماشین یکشنبه ١٣ شهريور ١٤٠١
٤. معصومه قاسمی تشخیص بدافزارهای اندرویدی با رویکرد تخلیه بار در محاسبات ابر یکشنبه ١٣ شهريور ١٤٠١
٥. بهنام دهقانی بررسی عددی و تجربی روانکاری و رفتار اصطکاکی مایع مفصلی و ساینوژل یکشنبه ١٣ شهريور ١٤٠١
٦. محمد رضا کریمی ملک آبادی مدل‌سازی تخصیص منابع در رایانش ابری و تعاملات کاربران با درنظرگرفتن توافق‌نامه سطح سرویس یکشنبه ١٣ شهريور ١٤٠١


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است