شنبه ٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣


علیرضا جهانگیری

دانشیار

مهندسی عمران

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: 03832324401

jahangiri@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   بررسی آزمایشگاهی روش‌های بهینه ذخیره سازی انرژی در صنعت ساختمان با استفاده از مواد PCM و مدلسازی مربوطه
   بررسي آزمايشگاهي اثر افزودني هاي شيميايي در صنعت بتن
   تحقیق و پژوهش در زمینه چسباننده های معدنی نظیر ژئوپلیمرها، سیمان و گچ
   تولید بتن ارزان قيمت بر پايه پوزولان های طبيعي و انواع سرباره هاسوابق تحصیلی
   دوره تحقیقاتی، مهندسی شیمی، دانشگاه اتاوا، کانادا، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٢
   دکتری، مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٢
   کارشناسی ارشد، مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٧
   کارشناسی ، مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٤

مقالات
International Journal
1. Mehdi Sedigh, Mostafa Ghasemi, Alireza Jahangiri, Catalytic performance of CeAPSO-۳۴ molecular sieve with various cerium content for methanol conversion to olefin , Korean J. Chem. Eng. , 2016
2. Majid Saidi, Alireza Jahangiri, Refinery approach of bio-oils derived from fast pyrolysis of lignin to jet fuel range hydrocarbons: Reaction network development for catalytic conversion of cyclohexanone , Chemical Engineering Research and Design, 2017
3. Farhad Salimi, Keivan Tahmasobi, Changiz Karami, Alireza Jahangiri, Preparation of modified nano-SiO۲ by Bismuth and Iron as a novel Remover of Methylene blue from water solution , Journal of the Mexican Chemical Society, 2017
4. Abolfazl Mohammadi, Mehrdad Manteghian, Amir H Mohammadi , Alireza Jahangiri, Induction Time, Storage Capacity, and Rate of Methane Hydrate Formation in Presence of SDS and Silver Nanoparticles , Chemical Engineering Communications, 2017
5. Alireza Jahangiri, Abolfazl Mohammadi, Farhad Salimi, The effect of a TEG additive on hydrate formation , Petroleum Science and Technology, 2017
6. Alireza Jahangiri,Majid Saidi, Abolfazl Mohammadi, Mehdi Sedighi, Characterization and Catalytic Reactivity of LaNi۱-xMgxO۳-? Perovskite Oxides in Reforming of Methane with CO۲ and O۲ , International Journal of Chemical Reactor Engineering. 2017
7. Abolfazl Mohammadi, Mehrdad Manteghian, Alireza Jahangiri, Measurement of the amount and rate of methane dissolution in pure water and aqueous solution of SDS + multi-wall carbon nanotubes + cyclodextrin , Petroleum Science and Technology, 2017
8. A. Mohammadi, M. Pakzad, A. H. Mohammadi, A. Jahangiri, Kinetics of (TBAF + CO۲) Semiclathrate Hydrate Formation in Presence and Absence of SDS , Petroleum Science, 2017
9. Alireza Jahangiri, Majid Saidi1, Farhad Salimi, Abolfazl Mohammadi, Combined methane reforming over nano LaNiO۳ catalyst with modified active surface , research on chemical intermediate journal, 2018
10. Mohsen Khoshechin, Farhad Salimi, Alireza Jahangiri, The influence of surface roughness and solution concentration on pool boiling process in Diethanolamine aqueous solution , Heat and Mass Transfer, 2018
11. Erfan Shabani ·, Farhad Salimi, · Alireza Jahangiri, Removal of Arsenic and Copper from Water Solution Using Magnetic Iron/Bentonite Nanoparticles (Fe۳O۴/Bentonite) , silicon, 2018
12. Alireza Jahangiri, Mojtaba Nabipoor Hassankiadeh, Effects of piperazine concentration and operating conditions on the solubility of CO۲ in AMP solution at low CO۲ partial pressure , Separation Science and Technology, 2018
13. Alireza Jahangiri, Mehdi sedighi, Farhad Salimi, Synthesis of Zinc-Sulfate Nano Particles and Detection of Their Induction Time, Nucleation Rate and Interfacial Tension , Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 2018
14. Mojtaba Nabipoor Hassankiadeh, Alireza Jahangiri, Application of aqueous blends of AMP and piperazine to the low CO۲ partial pressure capturing: New experimental and theoretical analysis , energy, 2018
15. Majid Saidi , Alireza Jahangiri, Theoretical study of hydrogen production by ethanol steam reforming: Technical evaluation and performance analysis of catalytic membrane reactor , International Journal of Hydrogen Energy,2018
16. Amin Ale-Ebrahim Dehkordi , Alireza Jahangiri*, Amirreza Talaiekhozani, A.Heidari Semiromi, Pilot-Scale Evaluation of CO۲ Loading Capacity in AMP Aqueous Solution beside the Improvers HMDA-NH۳ under a Series of Operational Conditions , journal of environmental treatment techniques, 2018
17. Hamid Niknam , Alireza Jahangiri , Nasibeh Alishvandi, Removal of CO۲ from Gas Mixtures into Aqueous Blends of Monoethanolamine and Piperazine and Thermodynamic Analysis Using the improved Kent Eisenberg Model , journal of environmental treatment techniques, 2019
18. Nasibeh Alishvandi, Alireza Jahangiri, CO۲ Removal from Gas Mixtures by Aqueous Solutions of MEA and (MEA+AEEA) and Results Comparing Using the Modified Kent-Eisenberg Model , journal of environmental treatment techniques, 2019
19. A.Heidari Semiromi ,A.Jahangiri, Investigation of CO۲ solubility in blends of AMP and HMDA solvents: Thermodynamic modeling based on the Deshmukh-Mather model , Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 2019
20. A. Keyvani1 & P. Mahmoudinezhad1 & A. Jahangiri1 & M. Bahamirian2, Synthesis and characterization of ((La۱-xGdx)۲Zr۲O۷; x=۰, ۰.۱, ۰.۲, ۰.۳, ۰.۴, ۰.۵, ۱) nanoparticles for advanced TBCs , Journal of the Australian Ceramic Society, 2020
21. Alireza Jahangiri, Hamidreza Aghabozorg, Hassan Pahlavanzadeh, Jafar Towfighi, , “Syngas production from reforming of methane with CO2 and O2 over LaNi1-xCoxO3 perovskites”, , International journal of Chemical Reactor Engineering 2014, 1: 11-20.
22. Alireza Jahangiri, Hamidreza Aghabozorg, Hassan Pahlavanzadeh,, Effects of Fe Substitutions by Ni in La-Ni-O Perovskite-Type Oxides in Reforming of Methane with CO2 and O2 , International Journal of Hydrogen Energy 2013, 38: 10407-10416.
23. Alireza Jahangiri, Hassan Pahlavanzadeh, Hamidreza Aghabozorg. , Synthesis, characterization and catalytic study of Sm doped LaNiO3 nanoparticles in reforming of methane with CO2 and O2 , International Journal of Hydrogen Energy 2012, 37: 9977-9984.
24. Alireza Jahangiri, Hassan Pahlavanzadeh, Abolfazl Mohammadi , Modeling of CO2 Removal from Gas Mixture by 2-amino-2-methyl-1-propanol(AMP) Using the Deshmakh-Mather Model , journal of Petroleum Science and Technology 2014 , 32:1921–1931
25. . Alireza Jahangiri, Hassan Pahlavanzadeh, Abolfazl Mohammadi,, Modeling of CO2 Removal from Gas Mixture by 2-amino-2-methyl-1-propanol(AMP) Using the Modified Kent Eisenberg Model , journal of Petroleum Science and Technology 2014, 32:1104–1113
Research Journal
٢٦. علی اصغر یاری‌فرد ، علیرضا جهانگیری ، زینب عرب اسدی ، ابوالفضل محمدی, پيش بيني شرايط ترموديناميکي تشکيل هيدرا تهاي شبه کلاتريت براي سيست مهاي )متان/ کرب ندي اکسيد/ نيتروژن( + + TBAC آب با استفاده از شبک ههاي عصبي مصنوعي , پژوهش نفت ، 1395
International Conference
٢٧. , بررسي آزمايشگاهي حذف CO۲ به عنوان آلاينده زيست محيطي از مخلوط گازي با استفاده از ترکيب حلال‌هاي (MEA+AEEA) و (MEA+PZ) , چهارمين کنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست دانشگاه تهران
٢٨. , مدلسازي ترموديناميکي حلاليت CO۲ به عنوان آلاينده زيست محيطي در مخلوطAMP+HMDA با استفاده از مدل ترموديناميکي دشماخ-متر , چهارمين کنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست دانشگاه تهران
٢٩. , ارزيابي رفتار برشي تيرهاي بتن مسلح تقويت‌شده با استفاده از الياف‌هاي پليمري FRP , سومين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي سازه و مديريت ساخت
٣٠. , بررسي تأثير فاصله و زاويه ي قرارگيري الياف FRP بر روي ظرفيت برشي تيرهاي بتن مسلح , دومين کنفرانس عمران، معماري و شهرسازي کشورهاي جهان اسلام
٣١. , ارزيابي تأثير عرض و ضخامت الياف FRP بر روي ظرفيت برشي تير بتن مسلح , دومين کنفرانس عمران، معماري و شهرسازي کشورهاي جهان اسلام
٣٢. , نمك زدايي از آب دريا با روش تشکيل هيدرات هاي گازي , چهارمين کنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست
٣٣. , مديريت پسماند صنايع شيميايي در کشور ايران (چالش ها، راهکارها، عملکرد ها و پيشنهادات) , چهارمين کنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست
National Conference
٣٤. , طراحي واحد توليد گاز سنتز از گاز طبيعي در راكتور اتوترمال , پنجمين همايش ملي كاربردهاي شيمي در فناوري هاي نوين
٣٥. , بررسي آزمايشگاهي حلاليت كربن دي اكسيد در حلال AMP در شرايط عملياتي متفاوت , دومين كنفرانس بين المللي و سومين همايش ملي كاربرد فناوري هاي نوين در علوم مهندسي
٣٦. , تعيين دامنه شبه تعادلي و زمان القاي كريستاليزاسيون در فرايند توليد نانو ذرات سولفات روي با و بدون حضور ماده فعال كننده سطحي SDS , دومين كنفرانس بين المللي و سومين همايش ملي كاربرد فناوري هاي نوين در علوم مهندسي
٣٧. , كاربرد مواد تغيير فاز در ساختمان به منظور بهبود شرايط گرمايي و ذخيره انرژي , كنفرانس معماري و انرژي كاشان
٣٨. , طراحي مفهومي و ارزيابي اقتصادي فرايند توليد متانول , اولين كنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشيمي
٣٩. , بررسي آزمايشگاهي جلوگيري از تشكيل هيدرات گاز طبيعي به وسيله تري اتيلن گلايكول (TEG) , اولين كنفرانس دو سالانه نفت، گاز و پتروشيمي
٤٠. , بررسي اثر متغييرهاي عملياتي برروي حذف گاز CO۲ از مخلوط گازي با حلال‌هاي AMP و AMP/HMDA , اولين کنفرانس ملي مهندسي مکانيک کاربرديNCAME۲۰۱۶
٤١. , بکارگيري پليمرهاي سوپر جاذب به منظور ذخيره سازي آب در خاک , اولين کنفرانس ملي فرآيندهاي گاز و پتروشيمي
٤٢. , پليمرهاي خود ترميمي و بررسي روش هاي توليد , اولين کنفرانس ملي فرآيندهاي گاز و پتروشيمي
٤٣. , ساخت و مشخصه‌يابي نانو کاتاليست پروسکايتيLaNiO۳ با سطح فعال بهبود يافته به منظور استفاده در فرايند تبديل خود گرمايشي متان , اولين کنفرانس ملي فرايندهاي گاز و پتروشيمي
٤٤. , بررسي اثر روغن نارگيل به‌عنوان PCM در خواص بتن , هفتمين کنفرانس ملي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي عمران، مـعـمــاري و مديريت شهـري
٤٥. , بررسي آزمايشگاهي خواص بتن ذخيره‌ساز انرژي حرارتي با استفاده از اسيدهاي چرب , هفتمين کنفرانس ملي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي عمران، مـعـمــاري و مديريت شهـري
46. , Pilot-scale evaluation of CO۲ loading capacity in AMP aqueous solution beside the improvers HMDA-NH۳ under a series of operational conditions , ۴ th National conference on new researches in chemistry and chemical engineering , 2018کتب و جزوات
١. علیرضا جهانگیری، ریاضیات مهندسی پیشرفته- جلد اول، ترجمهافتخارات
١. دكتر حسن پهلوانزاده دانش آموخته ممتاز مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري
٢. دكتر حسن پهلوانزاده دستگاه اندازه گيري حلاليت گازها در مايعات
٣. انتخاب پایان نامه دوره دکتری مهندسی شیمی در دانشگاه تربیت مدرس به عنوان پایان نامه برترپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. آرش یعقوبی بررسی آزمایشگاهی اثر تکه‌های لاستیک بهبودیافته بر عملکرد بتن در سازه‌های هیدرولیکی سه شنبه ١٥ شهريور ١٤٠١
٢. میعاد فروزنده جونقانی بررسی آزمایشگاهی دوام بتن ژئوپلیمری بر پایه متاکائولین در محیط های خورنده چهارشنبه ٢٨ مهر ١٤٠٠
٣. پارسا عوض پور بررسی آزمایشگاهی جانشانی جزئی ترکیب متاکائولین و خاکستر چوب بلوط با سیمان به منظور بهبود خواص بتن چهارشنبه ٢٨ مهر ١٤٠٠
٤. مائده عابدیان ساخت و ارزیابی روانساز آلیفاتیکی به منظور افزایش کارایی بتن شنبه ١٨ اردیبهشت ١٤٠٠
٥. نوشین فروهی ساخت و بررسی عملکرد PCM اسیدهای چرب به عنوان ذخیره ساز انرژی در بتن سه شنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٨


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است