چهارشنبه ٩ اسفند ١٤٠٢


جهانگرد محمدی

استاد تمام

علوم و مهندسی خاک

دانشکده کشاورزی

تلفن: 03832324401

jahan.mohammad@ymail.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   پدومتریسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی کشاورزی، دانشگاه گنت بلژیک، بلژیک ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٦
   کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٠
   کارشناسی ، مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٦٧

مقالاتکتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است