چهارشنبه ٢٩ فروردين ١٤٠٣


عباس کارگر

دانشیار

مهندسی برق (قدرت، کنترل)

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: 03832324438

kargar@ieee.org

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   سیستمهای قدرت
   سیستمهای هوشمند
   شبکه های هوشمند انرژی الکتریکی (Smart Grids)سوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی برق، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٩
   کارشناسی ارشد، مهندسی برق، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٤
   کارشناسی ، مهندسی برق، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧١

مقالات
International Journal
1. Seyed Ali Akbar Fallahzadeha, Navid Reza Abjadia, Abbas Kargara, Frede Blaabjergb, Applying Sliding-Mode Control to a Double-Stage Single-Phase Grid-Connected PV System , Journal of renewable energy and environment
2. Arman Fathollahi, Abbas Kargar, Sayed Yaser Derakhshandeh, Enhancement of power system transient stability and voltage regulation performance with decentralized synergetic TCSC controller , International Journal of Electrical Power & Energy Systems
3. عباس کارگر, A Non-Intrusive Efficiency Estimation Method for In-Service Induction Motors Using Neural Networks ,
4. عباس کارگر، بهزاد قاسمی، سید مصطفی امین الساداتی, An Artificial Neural Network Approach to cooling Analysis of Electronic Components in Enclosures filled with Nanofluids ,
5. سید مصطفی امین الساداتی، عباس کارگر، بهزاد قاسمی, Adaptive network-based fuzzy inference system analysis of mixed convection in a two-sided lid-driven cavity filled with a nanofluid ,
6. سید مصطفی امین الساداتی، بهزاد قاسمی، عباس کارگر, copmutational analysis of magnethohydrodynamic natural convection in a square cavity with a thin fin ,
7. محسن حسین زاده سورشجانی، نوید رضا ابجدی، عباس کارگر، غلامرضا عرب, A comparison of fuzzy logic and PID controllers to control transmitted power ,
8. محسن حسین زاده سورشجانی، عباس کارگر، سیدعلی نبوی نیاکی، غلامرضا عرب, Classical and fuzzy controllers for a hybrid flow controller ,
9. مهدی رجبی وینچه، عباس کارگر، غلامرضا عرب, MPPT) in Photovoltaic Systems‏) A Hybrid Control Method for Maximum Power Point Tracking ,
10. محسن حسین زاده سورشجانی، غلامرضا عرب، احسان دریا بیگی، عباس کارگر، نوید رضا ابجدی, Application of brain emotional learning-based intelligent controller to power flow control with thyristor-controlled series capacitance ,
11. نجمه محسنی فر، عباس کارگر، نوید رضا ابجدی, IMPROVED CASECADE SLIDING MODE FOR POWER CONTROL IN A MICROGRID ,
12. محمد سعید کوپایی نیا، عباس کارگر، سید یاسر درخشنده, Effects of an Angle Droop Controller on the Performance of Distributed Generation Units with Load Uncertainty and Nonlinearity ,
13. محمد سعید کوپایی نیا، عباس کارگر، سید یاسر درخشنده, EFFECTS OF ANGLE DROOP AND CONTROLLER TYPE IN HYBRID MICROGRID WITH LOAD UNCERTAINTY AND NONLINEARITY ,
14. سید یاسر درخشنده، روح اله پورباقر، عباس کارگر, A novel fuzzy logic Levenberg-Marquardt method to solve the ill-conditioned power flow problem ,کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. صادق کاظمی برنامه ریزی توسعه ریزشبکه های دارای منابع تولید پراکنده متنوع همراه با باتری به عنوان ذخیره ساز انرژی مبتنی بر روشهای بهینه سازی فرا ابتکاری چهارشنبه ١ آذر ١٤٠٢
٢. اشکان زیرک پور تأثیرات شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی بر کیفیت توان در شبکه‌های توزیع شنبه ١٢ شهريور ١٤٠١
٣. بهزاد مرادی بهره‌گیری بهینه از قابلیت‌های IHFC جهت بهبود پایداری گذرا چهارشنبه ٢٨ مهر ١٤٠٠
٤. فاطمه بابا احمدی کنترل و مدلسازی مبدلهای منابع فوتوولتایی متصل به شبکه بصورت یک ژنراتور سنکرون مجازی سه شنبه ٣٠ شهريور ١٤٠٠
٥. امید اسکندری بررسی و ارزیابی فروپاشی ولتاژ در ریزشبکه‌های منفصل با وجود منابع تولید و ذخیره انرژی مختلف جمعه ١ فروردين ١
٦. محمد سعید کوپایی نیا کنترل غیر خطی توان منابع تولید پراکنده در ریز شبکه ها با روش دروپ زاویه شنبه ١٦ اردیبهشت ١٣٩٦


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است