پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩


ذبیح الله کاوه فارسانی

استادیار

مشاوره و راهنمایی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن: -

KavehFarsani@sku.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   خانواده، زوج و کودک : بیشتر حول کیفیت زناشویی و راههای افزایش آنسوابق تحصیلی
   کارشناسی ، راهنمایی و مشاوره، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٩
   کارشناسی ارشد، راهنمایی و مشاوره، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩١
   دکتری، راهنمایی و مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٥

مقالات
Research Journal
١. غلامرضا رجبی ، ذبیح‌اله کاوه فارسانی ، عباس امان‌الهی، رضا خجسته مهر, تدوین مدل بومی کیفیت زناشویی: پژوهشی کیفی براساس نظریۀ زمینه ای , -
٢. ذبیح‌اله کاوه فارسانی، عارفه مهدیه , تدوین مدل مضامین مرتبط با کیفیت زناشویی از دیدگاه مردان متأهل: یک پژوهش کیفی , -
٣. غلامرضا رجبی ، ذبیح‌اله کاوه فارسانی ، عباس امان‌الهی، رضا خجسته مهر, شناسایی مؤلفه‌های کیفیت زناشویی زوج‌ها: یک پژوهش کیفی , -
National Conference
٤. ذبیح‌اله کاوه فارسانی، عارفه مهدیه , زمينه هاي موثر در انتخاب همسر بر اساس روايت زوجين راضي و خرسند : يک پژوهش کيفي , -کتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است